2. nacionalni kongres MASA-e

2. nacionalni kongres
Mreže anarhosindikalista i anarhosindikalistkinja (MASA)

(PULA, 06.-07.09.2008.)

Drugi nacionalni kongres MASA-e održao se 06. i 07.09.2008. u Puli.

Na ovom kongresu odlučeno je da je MASA propagandno-borbena organizacija koja djeluje s jasnim ciljem stvaranja anarhosindikata diljem zemlje. U skladu s tim, fokus djelovanja postavljen je na širenju anarhosindikalističke propagande i edukacijskog materijala. Definirane su nove lokalne grupe i ostvareni novi lokalni kontakti, te su osvježene funkcije u organizaciji.

Iako je Mreža od svog osnivanja bila iznimno aktivna, svjesna je da nas tek čeka dugotrajan i mukotrpan rad za ostvarivanje naših ciljeva.

Mreža anarhosindikalista i anarhosindikalistkinja