Kontaktirajte nas

  • Opći kontakt:

Kontakt telefon: (+ 385) 95/ 7701 889

E-mail adresa: masa_kontakt@riseup.net

Lokalne grupe

 

  • Zagreb

Kontakt telefon: (+ 385) 95/ 7701 889

E-mail adresa: zagreb.masa@riseup.net

  • Split

E-mail adresa: split[at]masa-hr.org


Lokalni kontakti

  • Dubrovnik

E-mail adresa: dubrovnik.masa[at]riseup.net