VII. INFORMIRANJE ČLANOVA

Članak 64.
(1) Dokumenti MASA-e dostupni su svim članovima/članicama MASA-e, u svakom trenutku.
(2) Tajnici struktura MASA-e zaduženi su za omogućavanje tog prava članstvu i to u roku od tjedan dana od kada je zahtjev upućen.