Strategija radnog mjesta

  • Na radnome mjestu gdje postoje žuti sindikati* ili samo jedan žuti sindikat, član MASA-e se u prvome slučaju učlanjuje u najradikalniji, a u drugome u taj jedini, te u oba slučaja promovira anarhosindikalizam. Promoviranje anarhosindikalizma prije svega uključuje pokušaje organiziranje sastanaka na radnome mjestu, na kojemu će prisustvovati većina radnika i o svemu odlučivati ravnopravno, odnosno na principima direktne demokracije. Također, ne treba raditi raskol između radnika koji su članovi sindikata i onih koji to nisu, te između radnika koji su članovi različitih sindikata.
  • Na radnome mjestu, gdje ne postoje nikakvi sindikati, težit ćemo osnivanju anahosindikata*, kad god je to moguće.
  • Na radnome mjestu gdje ne postoje nikakvi sindikati i gdje je teško organizirati anarhosindikat, zbog velikog broja zaposlenika i/ili velikog broja privremeno zaposlenih, težit ćemo organiziranju masovnih, direktnodemokratskih sastanaka kada se ukaže potreba za time, odnosno kada nastanu problemi.
  • Članovi i članice MASA-e će u sva tri slučaja promovirati ideje anarhosindikalizma.


    *Žuti sindikati su svi oni sindikati koji imaju plaćene birokrate za sindikalne poslove, hijerarhiju, odnosno da postoje sindikalni predstavnici koji mogu na svoju ruku odlučivati o radu sindikata. Žuti sindikati su sindikati koji su reformistički, dakle, zadovoljavaju se mrvicama sa stola vladajuće klase i teže suživotu sa izrabljivačima kako bi izvukli barem neku korist (sindikalni predstavnici), a ne teže promjeni sustava iz samog svog eksploatirajućeg temelja.

    *Anarhosindikati su sindikati koje mi kao MASA težimo potaknuti na osnivanje. To su sindikati gdje članovi i članice odlučuju o svim pitanjima na svojim sastancima, ne prepuštajući svoju sudbinu u ruke raznih predstavnika i stručnjaka. Anarhosindikati su sindikati koji žele promijeniti društvo iz temelja, dakle anarhosindikati su revolucionarni sindikati. Anarhosindikati žele zamijeniti konkurenciju - suradnjom, hijerarhiju - raspravom i slobodnim dogovorima. Dakle, stvoriti društvo gdje će svatko raditi prema svojim sposobnostima, a uzimati, od tog istog društva čiji je produkt, prema svojim potrebama. Anarhosindikati se oslanjaju na direktnu akciju, dakle na zaobilazak svih pravnih i službenih kanala, oslanjajući se na vlastite snage, ciljajući na uzrok problema i suprotstavljajući se direktno vlastitim izrabljivačima, političarima i šefovima.