Sekcije MRU-a

Prosinca 1922. godine u Berlinu su se sastali delegati anarhosindikalističkih i revolucionarno-sindikalističkih organizacija iz nekoliko zemalja koje su, usprkos politički teškom poslijeratnom vremenu, predstavljale nekoliko miliona revolucionarnih radnika. One su bile: argentinska FORA, čileanski IWW, njemački FAUD, nizozemski NAS, talijanski USI, meksički CGT, norveški NSF, portugalski CGT i švedski SAC, a prisustvovao je i njemački savjetno-komunistički AAUD-E kao promatrač. Španjolski CNT se u tom trenutku nalazio u teškoj borbi s državom diktatora Prima de Rivere, pa nije poslao delegate, naknadno podržavši rezultate kongresa.

Polazna točka sastanka bio je preliminarni kongres iz Londona 1913, na kome su doneseni prvi principi kojima je kodificirana sindikalistička teorija u jednu jasniju cjelinu. Tom prilikom je naglašen konačni raskid sa parlamentarizmom i svim političkim partijama i istaknuta nužnost nasilnog rušenja postojećeg kapitalističkog sistema putem revolucionarnog generalnog štrajka.

U Berlinu je usvojen novi i proširen program koji je unesen u Programsku deklaraciju i principe revolucionarnog sindikalizma, što je postala programska osnova nove internacionale, Međunarodnog radničkog udruženja (MRU), tom prilikom inaugurirane. Internacionala i danas koristi isti Statut, i on je, izuzev nekoliko zastarjelih točaka, i dalje potpuno funkcionalan.

MRU danas čini 13 sekcija:

AIT-SP - Secção Portuguesa (Portugal)
ASI - Anarho-sindikalistička inicijativa (Srbija)
CNT - Confederación Nacional del Trabajo (Španjolska)
CNT - Confédération Nationale du Travail (Francuska)
COB - Confederação Operária Brasileira (Brazil)
FAU - Freie Arbeiter und Arbeiterinnen Union (Njemačka)
FORA - Federación Obrera Regional Argentina (Argentina)
KRAS - Конфедерация революционных анархо-синдикалистов (Rusija)
NSF - Norsk Syndikalistisk Forbund (Norveška)
PA-MAP - Priama Akcia (Slovačka)
SolFed - Solidarity Federation (Velika Britanija)
USI - Unione Sindacale Italiana (Italija)
ZSP - Związek Syndykalistów Polski (Poljska)

Postoje i organizacije "prijatelji MRU-u":
Amigos de la AIT (Kolumbija)
ASF - Anarcho-Syndicalist Federation (Australija)
Germinal (Čile)

Tajništvo MRU-a se ovaj mandat nalazi u Norveškoj.

• MRU - Međunarodno radničko udruženje (IWA-AIT)

Adresa:
Telefon:
E-mail: secretariado@iwa-ait.org Web: www.iwa-ait.org
XMPP: secretariado@xmpp.iwa-ait.net