Politička ekonomija gladi

Zdravi razum: apsolutna oskudica?

Zbog čega ljudi gladuju? Intuitivni odgovor na ovo pitanje jest zbog toga što nema dovoljno hrane. Ovo objašnjenje dolazi u dva oblika. Kronična se glad obično objašnjava maltuzijanskim argumentom da rast populacije neprestano nadmašuje proizvodnju hrane. Akutna glad obično se objašnjava u terminima „smanjenja dostupnosti hrane“ (eng. Food Availability Decline, FAD), poput podbacivanja uroda zbog suše.

Malthusov argument, na kojem se temelji reakcionarna ekologija Garreta Hardinga, jednostavan je. Malthus (1776-1834) je tvrdio kako populacija raste geometrijski (eksponencijalno), dok proizvodnja hrane raste aritmetički (linearno). Dakle, populacija će uvijek rasti brže nego opskrba hranom i kronična glad će uvijek biti prisutna. Malthus je bio politički motiviran,  prvenstveno protivljenjem engleskim zakonima o siromašnima (eng. The English Poor Laws). Osim toga, Malthus je i jednostavno izmišljao. Geograf Danny Dorling piše: "Nije bio u krivu samo zbog manjka imaginacije, nego je i varao. Danas je poznato da je izmislio čak i korelaciju koju je koristio da dokaže kauzalnost."[i] Međutim, Malthusov se argument i dalje citira kao nešto samorazumljivo, i to kako u svakodnevnom razgovoru, tako i u znanstvenim radovima (premda stručnjaci nemaju nikakvog izgovora).[ii] "Da nije bilo Mathusa“, nastavlja Dorling, "našla bi se neka druga budala". Na sličnoj pretpostavci zasniva se i FAD pristup kojeg je srušio ekonomist Amartya Sen u svom vrlo utjecajnom eseju o siromaštvu i oskudicama hrane iz 1981. godine.

Sen je proučio nekoliko primjera razdoblja velike gladi i zaključio da FAD pristup ne može objasniti zbog čega su ljudi gladovali, kao ni tko je gladovao. Velika bengalska glad iz 1943. uzela je 1.5 milijuna života. No proizvodnja hrane bila je samo neznatno ispod prethodne godine te zapravo na višoj razini nego prijašnjih godina kada nije bilo gladi. Tijekom etiopske gladi 1972-74. također je došlo do jednoznamenkastog smanjenja u proizvodnji hrane, što je premalo da bi se objasnilo između 50 i 200 tisuća umrlih. Tijekom gladi u Bangladešu 1974. dostupnost hrane po glavi stanovnika zapravo je dosegla četverogodišnji maksimum. Tijekom velike sahelske gladi koja je kulminirala 1974. suša jest prouzročila značajno smanjenje dostupnosti hrane, no Sen je tvrdio kako ta činjenica sama po sebi ne može objasniti tko je gladovao i gdje.

 

Senov princip polaganja prava (entitlement) na hranu

Amartya Sen razvio je novu teoriju kako bi objasnio primjere velike gladi u terminima "polaganja prava na hranu". U monetarnoj ekonomiji novac vlasniku daje pravo na robu jednake cijene. Porast cijena hrane, smanjenje dohotka ili iscrpljivanje ušteđevine mogu dovesti do "ukidanja prava" i gladi, tj. do nemanja dovoljno novca za kupovinu dostatne količine hrane. No, razlog zbog kojeg Sen govori u terminima prava, a ne novca jest to što nisu sva prava na hranu monetarna. Napoličari ili sitni seljaci mogu polagati pravo na konzumaciju (dijela) vlastite proizvodnje, bez posredovanja tržišta. Pastoralni nomadi mogu na sličan način polagati pravo na hranu izvan monetarne ekonomije, kao što to mogu i primatelji bonova za hranu ili sličnih oblika socijalne pomoći.

"Ponekad se govori kako glad nije izazvana nedostatkom hrane, već nedostatkom dohotka i kupovne moći. To se može smatrati rudimentarnim pokušajem dopiranja do srži principa polaganja prava, pošto u tržišnoj ekonomiji dohodak osigurava pravo na hranu. Premda hrana u potpuno planskoj ekonomiji ili "ekonomiji oskudice" ne mora biti osigurana putem dohotka, već mogu postojati drugačiji sustavi raspodjele, perspektiva fokusirana na dohodak biti će relevatna u većini slučajeva u kojima je došlo do pojave velike gladi."[iii]

Važno je napomenuti kako Sen ne niječe činjenicu da smanjenje dostupnosti hrane može biti faktor u povećanju gladi. On samo tvrdi kako je ovo posredovano pravima, tj. društvenim odnosima. Ustvari, Sen tvrdi kako "izvoz hrane iz područja pogođenih glađu možemo smatrati prirodnom karakteristikom tržišta, koje daje prednost pravu nad potrebama."[iv] Stoga i geograf Mike Davis, na osnovi vlastitih istraživanja pojava gladi tijekom viktorijanskog doba, zaključuje kako su "pojave velike gladi uvijek predstavljale redistributivnu klasnu borbu."[v]

Princip apsolutne oskudice posljedica je pogrešnog rezoniranja: zbog toga što apsolutna oskudica implicira glad, apsolutna se oskudica pogrešno izvodi iz postojanja gladi. Ovakvo razmišljanje samo otkriva jednu naivnu pretpostavku: da se hrana proizvodi za upotrebu. Međutim, s gotovo globalnim širenjem ograđivanja i kolonizacije, sve veći udio poljoprivredne proizvodnje postaje proizvodnja robe, tj. proizvodnja za tržište. Proizvodnja roba nije motivirana njihovom upotrebom, već cijenama koje mogu postići. Ako biodizel ili govedina postižu dovoljno visoku cijenu, poljoprivredna površina prenamjenjuje se za prehranu automobila ili krava dok milijuni ljudi postaju gladni. Stoga, da citiramo uvodni redak Senovog eseja: "Glad znači da neki ljudi nemaju dovoljno hrane za jelo. No, to ne znači nužno da ne postoji dovoljno hrane za jelo."[vi]

 

Politička ekonomija gladi

Činjenicu da postoji dovoljno hrane za prehraniti sve ljude polako počinju priznavati i vladajuće institucije. Na primjer, UN-ova Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) jasno ističe kako: "u svijetu postoji dovoljan kapacitet za proizvodnju dovoljne količine hrane za adekvatnu prehranu svih ljudi, no bez obzira na to, unatoč progresu ostvarenom tijekom posljednja dva desetljeća, 805 milijuna ljudi još uvijek trpe kroniču glad."[vii]

Međutim, Senov naglasak na načinu proizvodnje, oblicima vlasništva i klasnim odnosima zamijenjen je tehnokratskim pristupom ovom "izazovu" koji stvar vidi jednostavno kao pitanje implementiranja ispravnih politika. "Dostupnost hrane“ još se uvijek nalazi na prvom mjestu FAO-ve liste dimenzija gladi. I premda između trećine i polovice hrane proizvedene u svijetu trenutno završava u smeću, Svjetska se banka, poput Malthusa, poziva na rastuću populaciju kako bi naglasila potrebu za povećanjem poljoprivredne produktivnosti. U načelu nema ničega lošeg u povećanju poljoprivredne produktivnosti, veći urodi uz manja ulaganja čine se kao dobra ideja, no to često može biti eufemizam za otimanje zemlje.[viii]

Ova nova ograđivanja izvlašćuju i proletariziraju ruralnu populaciju, čineći je ovisnom o tržištu hrane. Drugim riječima, iako se Senovi uvidi formalno priznaju, predložene politike brzo se vraćaju poznatim kapitalističkim principima poput povećanja prinosa i produktivnosti te razvoja tržišta financijskim uslugama povezanim s poljoprivredom, gnojivima i mašinerijom. Glad se tretira kao da se prvenstveno radi o problemu dostupnosti hrane, iako se priznaje da to nije slučaj. Kako bismo razumjeli zbog čega je tomu tako, moramo se okrenuti ekonomskom povjesničaru Karlu Polanyu.

Polanyi se bavio "velikom transformacijom": usponom tržišnog društva, tj. kapitalizma. Kao i Karl Marx prije njega, Polanyi je u odvajanju populacije od zemlje prepoznao ključni faktor u transformaciji tržišta iz, za većinu ljudi, relativno rubnog fenomena u centralnu instituciju koja upravlja društvenom reprodukcijom.

"Prva je faza bila komercijalizacija tla, što je mobiliziralo feudalni prihod od zemlje. Druga je bila povećanje proizvodnje hrane i organskih sirovina kako bi se zadovoljile potrebe brzo rastuće industrijske populacije na nacionalnom nivou. Treća je bila širenje takvog sustava proizvodnje viškova na prekomorske i kolonijalne teritorije. S tim zadnjim korakom zemlja i njeni plodovi konačno su uklopljeni u shemu samoregulirajućeg svjetskog tržišta."[ix]

Polanyi pomalo griješi u kronologiji – kolonijalna je proizvodnja prethodila i pomogla u financiranju industrijske revolucije. Parni stroj Jamesa Watta financiran je profitima s karipskih robovlasničkih plantaža.[x] No, ono što je važnije za našu temu jest to da Polanyi naglašava nužnost postojanja gladi kako bi tržište rada moglo funkcionirati: "Kritična je faza dosegnuta s uspostavom tržišta rada u Engleskoj, u kojoj su radnici suočeni s prijetnjom gladi ukoliko odbiju poštovati pravila nadničarskog rada. Čim je učinjen taj drastični korak, mehanizam samoregulirajućeg tržišta je profunkcionirao."[xi]

Prema tome, glad nije usputni problem kapitalizma već preduvjet njegovog postojanja. Ovaj proces proletarizacije stvorio je kategoriju nezaposlenih, koja je zamijenila kategoriju siromaha. Polanyi nadalje tvrdi kako bi se sustav nadnica raspao da se nezaposleni nisu našli "u opasnosti od gladovanja, s prezrenom ubožnicom kao jedinom alternativom".[xii] Zbog toga je Polanyi smatrao da su poslijeratna socijalna država i kejnzijanska politika pune zaposlenosti, minimizirajući prijetnju gladi, nadomjestile tržišno društvo. No socijaldemokracija se pokazala kao nestabilan kompromis između kapitalizma i nečeg drugog. Radništvo se pobunilo i nakon krize iz 1970-ih kapitalisti su odgovorili novom rundom ekonomskog liberalizma.

Povratak rahitisa, banaka hrane i ubožnica (u obliku socijalne skrbi uz obavezni rad) može se stoga smatrati povratkom u kapitalističku normalnost.[xiii] Kapitalizam mora održavati umjetnu oskudicu hrane kako bi osigurao tržište rada. Klimatske promjene vjerojatno će smanjiti poljoprivredne prinose i dostupno poljoprivredno zemljište dezertifikacijom, zaslanjivanjem obalnih vodonosnika, poplavama zbog podizanja razine mora i promjene režima padalina.[xiv] No, dostupnost hrane uvijek je posredovana društvenim odnosima. Kako kaže Rolando Garcia, "klimatske činjenice nisu činjenice po sebi, već dobivaju na važnosti samo u odnosu spram restrukturiranja okoliša unutar različitih sustava proizvodnje".

Rasprave o gladi u svijetu gotovo uvijek pretpostavljaju da proizvodnja hrane jest i uvijek će biti proizvodnja robe, uz istovremenu pretpostavku kako se hrana proizvodi za upotrebu. No, što god da nam donesu klimatske promjene, uvijek će postojati jaz između onoga što je moguće i onoga što je moguće u kapitalizmu. Ako sve ostalo ostane isto, za očekivati je da će smanjenje uroda i gubitak obradivog zemljišta povećati glad u svijetu. No sve ostalo ne mora ostati isto. Društveni odnosi kroz koje se organiziraju biofizičke sile nisu sami po sebi prirodni zakoni: podložni su promjeni. To je revolucionarna mogućnost koju se maltuzijanskom mitologijom nastoji sakriti.

 

izvor: Out of the Woods blog

prijevod: Ilija Todorić

 [i]         Danny Dorling, Population 10 Billion, str.111.

[ii]        Na primjer, profesor sa sveučilišta u Santa Barbari, David Cleveland, otvoreno govori kako je "dugoročno gledano Malthus bio u pravu. Njegova osnovna opažanja čine se neoborivima." Citat je iz njegove, osim toga, ponešto kritične knjige "Balancing on a planet: the future of food and agriculture", str. 26

[iii]       Amartya Sen, Poverty and Famines, str.155.

[iv]       Amartya Sen, Poverty and Famines, str.162

[v]        Mike Davis, Late Victorian Holocausts, str.20.

[vi]       Amartya Sen, Poverty and Famines, str.1.

[viii]     Vidi: Stefano Liberti, Land grabbing: journeys in the new colonialism. Silvia Federici i Glen Coulthard nalaze se među onima koji su primitvnu akumulaciju teoretizirali kao proces koji još uvijek traje, a ne kao završenu povijesnu epizodu.

[ix]       Karl Polanyi, The Great Transformation, str.188.

[x]        Eric Williams, Capitalism and Slavery, str.102.

[xi]       Karl Polanyi, The Great Transformation, str.225.

[xii]      Karl Polanyi, The Great Transformation, str.232.

[xiv]     O budućnosti hrane unutar različitih klimatskih scenarija raspravljat ćemo u budućim člancima, nakon što smo iznijeli povijesni pregled kapitalizma i poljoprivrede do današnjih dana.

 

Komentari

t is well-known to many that

t is well-known to many that hard work and persistance are keys to success in life. Add a dose of optimism and goal setting, and you're sure to get to where you want to be. Solutions that having a good background provides a person an advantage, but what do you do if you did not start out as good as others? Let us explore the life span of Chinese business tycoon and billionaire Zong Qinghou, and learn the principles that 'literally' got him from rags to riches. Zong Monthly premium-2GB 4G internet

chenlina

chenlina20160611
louis vuitton outlet online
adidas shoes
cheap jerseys
north face outlet
oakley canada
louis vuitton outlet stores
coach outlet
tiffany and co
oakley vault
nike air max 90
adidas superstars
michael kors outlet
fitflops sale clearance
nike roshe runs
coach outlet
adidas running shoes
michael kors uk
ray ban sunglasses
hollister outlet
oakley outlet
burberry outlet
ralph lauren
timberland boots
louis vuitton
michael kors outlet
coach factory outlet
nike roshe flyknit
nike sb
true religion
coach outlet
nike air max
ray ban sunglasses
louis vuitton purses
coach factory outlet
louis vuitton outlet
toms shoes
coach factory outlet
toms shoes
polo ralph lauren
tiffany jewelry
oakley sunglasses
hollister kids
longchamp bags
polo ralph kids
gucci outlet
instyler max
ed hardy clothing
hollister clothing
lebron james shoes 13
michael kors handbags
air max 90
kevin durant shoes 7
nike free runs
adidas superstar
nike sb shoes
christian louboutin outlet
designer handbags
michael kors handbags
true religion outlet
michael kors handbags
louis vuitton purses
toms outlet
ray bans
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
pandora jewelry
michael kors handbags
true religion jeans
michael kors uk
jordan shoes
rolex submariner
oakley sunglasses outlet
air jordan 13
louis vuitton handbags
coach factory outlet
air jordans
ray ban sunglasses
gucci outlet
replica watches
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
jordan 8
insanity workout
cartier watches
oakley sunglasses cheap
asics shoes
michael kors outlet
lebron 13
nike outlet
jordan 13
fake watches
michael kors outlet online
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
nike roshe run women
giuseppe zanotti
nike air force 1
coach outlet
coach outlet
oakley sunglasses
ralph lauren uk
coach outlet store online clearances
nike air max 90
toms shoes outlet online
air jordans
hollister clothing
christian louboutin outlet
tory burch handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
cheap jordans
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
toms outlet
michael kors outlet
nike air jordan
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags
nike factory outlet
air jordan 8
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
kate spade handbags
michael kors outlet
toms shoes
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
louis vuitton
louis vuitton
coach outlet
michael kors purses
michael kors outlet
christian louboutin outlet
kate spade
coach outlet
michael kors canada
adidas originals
ralph lauren outlet
celine handbags
michael kors handbags
nike blazers
louis vuitton outlet
adidas shoes
louis vuitton outlet
coach factory outlet
michael kors handbags
adidas originals store
louis vuitton handbags
nike free run
kate spade outlet
kobe 9
timberland outlet
replica watches
basketball shoes
michael kors outlet online
air max 90
christian louboutin shoes
nike air max
ray ban sunglasses
coach outlet online
cheap toms
gucci handbags
michael kors handbags
louis vuitton outlet
kate spade
coach outlet
hollister clothing
burberry outlet
kate spade handbags
hollister outlet
coach outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
michael kors handbags
ralph lauren outlet
celine bags
louboutin
timberland outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
coach outlet
nike uk
kate spade handbags
oakley sunglasses
coach factory outlet
running shoes
louis vuitton
coach outlet store online
tod's shoes
jordans for sale
christian louboutin outlet
michael kors outlet
rolex watches
ray ban wayfarer
toms shoes
cheap nfl jerseys
kobe bryant shoes
adidas uk
coach outlet
celine outlet
replica watches
louis vuitton bags
fitflops sale clearance
coach outlet
air force 1
louis vuitton handbags
michael kors purses
fitflop sandals
tory burch outlet
louis vuitton handbags
cheap jordan shoes
louis vuitton outlet
hollister
louis vuitton outlet
adidas outlet
coach outlet online
louboutin shoes
ray ban sunglasses discount
ralph lauren outlet
beats solo
cheap jordan shoes
michael kors outlet
louboutin pas cher
nfl jerseys wholesale
oakley sunglasses
lebron shoes
jordan retro
mont blanc pens
hollister kids
louis vuitton outlet stores
air jordans
replica rolex watches
polo ralph lauren
longchamp bags
coach factory outlet online
christian louboutin shoes
coach factory outlet
juicy couture
toms wedges
nike trainers uk
louis vuitton handbags
fitflops
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
ghd hair straighteners
louis vuitton outlet
gucci belts
rolex watches
longchamp outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nike basketball shoes
mont blanc
louis vuitton handbags
hollister uk
jordan retro 3
louis vuitton outlet stores
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
tory burch handbags
ray ban sunglasses
cheap jordans
replica watches
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
adidas nmd
michael kors outlet
ray ban sunglasses
gucci handbags
michael kors outlet clearance
michael kors
jordan concords
oakley sunglasses
cheap air jordans
louis vuitton handbags
louis vuitton handbags
tiffany outlet
air jordans
cheap nfl jerseys
true religion outlet
michael kors uk
kd 8 shoes
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
nike outlet store
abercrombie and fitch new york
michael kors outlet
ralph lauren
michael kors outlet
ray ban outlet
abercrombie outlet
nike trainers men
louis vuitton
michael kors outlet clearance
nike huarache
coach outlet store online
jordan 11 concord
vans shoes
beats by dr dre
coach factory outlet
kobe 10
michael kors handbags
michael kors handbags
tory burch outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store online
jordan 3
fitflops shoes
jordan 4
louis vuitton outlet
jeremy scott shoes
coach outlet
louis vuitton outlet
toms shoes
kobe 9
louis vuitton outlet
asics outlet
timberland boots
caoch outlet
tory burch outlet online
gucci outlet
tods outlet online
lebron 11
true religion
michael kors handbags
true religion jeans
nike air max 90
michael kors outlet
kate spade handbags
oakley sunglasses
nike uk
air jordan pas cher
coach outlet clearance
jordan 4 toro
coach outlet store online
louis vuitton outlet
michael kors purses
michael kors outlet
oakley vault
michael kors handbags
polo outlet
marc jacobs handbags
jordan retro 11
nike trainers
oakley outlet
kids lebron shoes
oakley sunglasses
jordan 3 white cenment
burberry bags
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
jordan 6
vans shoes sale
louis vuitton outlet
mont blanc fountain pens
coach factory outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
supra shoes
louis vuitton outlet
adidas shoes
christian louboutin sale
true religion sale
air huarache
giuseppe zanotti sandals
jordan retro
celine bags
ray ban sunglasses outlet
kobe 11
true religion jeans sale
michael kors
adidas originals
michael kors outlet online
supra sneakers
pandora outlet
cheap jordan shoes
true religion outlet
louis vuitton bags
ray ban sunglasses outlet
true religion outlet
coach factory outlet
jordan shoes
coach outlet store online
nike roshe run
coach outlet store online clearances
longchamp handbags
coach canada
louis vuitton
michael kors handbags
ralph lauren outlet

found so many interesting

found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work
studiopress themes

Interesting website, i read

Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more becasue i may have an interesting idea for you.
cheap hoverboard

Interesting website, i read

Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more because i may have an interesting idea for you Candles to Go

Once you have made your first

Once you have made your first bet and the bookmaker has verified it then they will put a £20 free bet offer into your account which you’ll be able to then use http://www.blackreparations.com

David John

This is an awesome post. Just one of the very best post I've ever seen. What a really good and awesome post. Keep up your work on articles. more information

David John

I am new to weblog and definitely liked this blog site. I have been meaning to write something like this on my website. Singapore investigators

Interesting website, i read

Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more becasue i may have an interesting idea for you.
ipage discounts

David John

Thank you for presenting something that is best, and this gives an idea for all of us a lesson that we always learn from someone even if that person is not known to us, and success always for you who have inspired us all! high trust flow

Great blog, I am going to

Great blog, I am going to spend more time reading about this subject
bluehost promotion

bluehost promotion Hmm it

bluehost promotion
Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for rookie blog writers? I’d really appreciate it.

http://strikeforceheroesgame.com/

Here are the simple steps to add an email address to your Hotmail contacts
Hotmail Sign In

Hotmail Login

Sign In To Hotmail

Recover Hotmail Password

Create Hotmail Account

Strike Force Heroes is a new game action-packed shooter from the creators of Raze; with 3 game modes, 15 campaign missions and over 65 weapons.
Strike Force Heroes
Strike Force Heroes 2
Strike Force Heroes 3
Strike Force Heroes 4

robinjack

organiziran u duhu solidarnosti, uzajamne pomoći i izgradnje zajedničke moći izvan svih granica.
DNA Wealth Blueprint

Thank you for writing this

Thank you for writing this great content.
Just wanna remark on few general things, The website style is ideal, the topic matter is rattling good
minecraft premium account generators

David John

A debt of gratitude is in order for posting this information. I simply need to tell you that I simply look at your site and I discover it extremely intriguing and instructive. Jarabacoa

I really got into this

I really got into this article. I found it to be interesting and loaded with unique points of interest. I like to read material that makes me think.
www.phen375discountstore.com

robinjack

Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog best protein bars

Bobcat Kiralama

Kiralık iş makinası arayanlar aradığınızı buldunuz Seba ticaret sizler için kiralık iş makinesi hizmetleri sunmaktadır. Kiralık iş makineleri iki çeşittir ve Kiralık Bobcat ve kiralık JCB hizmetidir. Kiralık Bobcat hizmetleri verdiğimiz yer Kadıköy de yer almaktadır fakat sadece Kadıköy içerisinde değil İstanbul Anadolu yakası Avrupa yakası gibi çok geniş bir alana bu servisleri vermekteyiz. Kiralık JCB hizmetimiz bu kadar geniş değildir fakat yaptıracağınız işler haftalık yada aylık ise hizmet bölgelerimiz daha da genişlemektedir. Sizlere kiralık bobcat in faydalarından ve özeliklerinden kısaca bahsedelim ve aynı zamanda bazı soru ve çaplar eşliğinde konumuzu tamamlayalım.
Kiralık bobcat nedir sorusu ile konumuza girişimizi yapalım; Bobcat Çevresinde 360 derece dönebilme özelliği, yapılacak çalışmalara nazaran değişebilen ataşmanları vesilesi ile iş alanlarındaki projelere ve çalışmalarınızda sizlere çalışma ve kolaylık esneklik ve zaman tasarrufu sağlar, bobcat yorulmaz , mola vermez , kişilerin yapamayacağı çok sayıda işlemi kolaylıkla gerçekleştirir, bu nedenle bobcat kiralamak en uygun tercihlerdendir.
Kiralık bobcatin özeliklerinden bahsedelim genellikle müşterilerimiz bizlere bu makinelerden ne gibi faydalar görebiliriz diye sorular sorarlar bizlerde sürekli olarak faydalarından bahsederiz bu anlatımlarda oldukça uzun sürebilir. Çünkü Bobcat faydaları anlatmakla bitmez bu nedenle sadece bir kısmından bahsedeceğiz zaten Seba ticaretten bu araçları kiraladığınızda sizlerde ayrıntılı şekilde faydalarını göreceksiniz. 
Mesela bir top sahası büyüklüğünde bir alanınız var bu alandaki molozları bir yerden alıp başka bir noktaya aktarmanız gerekecek ne yapacaksınız normal şekilde 10 personel çalıştırdığınızı düşünelim ve bu personellerin bu kadar molozu taşı toprağı taşıması bir ay sürecek olsa diyelim ve devam edelim. Bu on kişinin bir günlük yevmiyesi kişi başı 100 TL olsa 10 kişi günlük yevmiye ücreti ortalama bin TL tutacaktır bu kişilerin yemeği yol masrafları gibi bazı etkenleri de hesaba katarsak ortalama günlük maliyeti 1500 TL olacaktır. 1500 TL ile bitse yine iyi bu kişiler her an ki gibi bir durumdan dolayı iş kazası geçirebilir böyle bir şeyin olmasını kimse istemez bu kişilerin sigortası da olması gerekmektedir aksi bir durumda çok kayba neden olabilecek sorunlar olabilir. Çalışanların tümünün insan olduğunu göz önünde blun durursak tek sorun nakit sorunu olmayacaktır çalışan personel farklı sorunlardan dolayı da işi uzatabilirler sürekli başlarında durup kontrol etmek gerekebilir. İşerinizin hemen teslim edilmesi gerekiyor olabilir. İşte tam bu noktada sizi bu sıkıntılardan kurtara bilecek bir makine var adı Bobcat bir kedi gibi çevik güçlü ve küçük ama işlevleri ise olağan üstü büyük. Ne gibi faydaları var on kişinin bir yada bitirdiği işi tek başına on günde çok rahatlıkla bitirebilir. Hatta ve hatta belki de 5 günde bile daha iyi şekilde sonuca ulaştırabilir. Tek bir operatör ile bir makine 7 günde işi bitirse ve kiralık bobcat iş makinesinin günlükleri de ortalama 650 tl dersek sizlerin çok fazla ödeme yapmasına daha az bir zamanda işi bitirdiğini görecekseniz.Bobcat
Kaza riski çok az çalışma süresi daha uzun yorulma diye bir şey yok gürültüsü az şikayeti yok işte kiralık bobcat faydaları neden düşünesiniz ki fark ortada o halde gecikmeden Seba ticaretten hemen randevunuzu alın hemen işlerinize kaldığınız yeder den devam edin.

Seba ticaret İletişim telefon numarası ve adres bilgileri: Bobcat Kiralama Merkez Fikirtepe eğitim mah şirin yuva sokak no 13 kat8 Kadıköy / İSTANBUL İletişim Gsm: Mail:info@kiralikbobcatt.com Web Site: http://www.kiralikbobcatt.com/
Etiket: Kiralık bobcat İstanbul, Bobcat merkezi, Seba ticaret, Kiralık işmakinesi, İş makinası, Bobcat kiralama, Bobcat kirala, Küçük iş makinası kirala.
Kiralık Bobcat Bobcat Kiralama İstanbul Kiralık Bobcat

İstanbul Kiralık Bobcat

Kiralık iş makinası arayanlar aradığınızı buldunuz Seba ticaret sizler için kiralık iş makinesi hizmetleri sunmaktadır. Kiralık iş makineleri iki çeşittir ve Kiralık Bobcat ve kiralık JCB hizmetidir. Kiralık Bobcat hizmetleri verdiğimiz yer Kadıköy de yer almaktadır fakat sadece Kadıköy içerisinde değil İstanbul Anadolu yakası Avrupa yakası gibi çok geniş bir alana bu servisleri vermekteyiz. Kiralık JCB hizmetimiz bu kadar geniş değildir fakat yaptıracağınız işler haftalık yada aylık ise hizmet bölgelerimiz daha da genişlemektedir. Sizlere kiralık bobcat in faydalarından ve özeliklerinden kısaca bahsedelim ve aynı zamanda bazı soru ve çaplar eşliğinde konumuzu tamamlayalım.
Kiralık bobcat nedir sorusu ile konumuza girişimizi yapalım; Bobcat Çevresinde 360 derece dönebilme özelliği, yapılacak çalışmalara nazaran değişebilen ataşmanları vesilesi ile iş alanlarındaki projelere ve çalışmalarınızda sizlere çalışma ve kolaylık esneklik ve zaman tasarrufu sağlar, bobcat yorulmaz , mola vermez , kişilerin yapamayacağı çok sayıda işlemi kolaylıkla gerçekleştirir, bu nedenle bobcat kiralamak en uygun tercihlerdendir.
Kiralık bobcatin özeliklerinden bahsedelim genellikle müşterilerimiz bizlere bu makinelerden ne gibi faydalar görebiliriz diye sorular sorarlar bizlerde sürekli olarak faydalarından bahsederiz bu anlatımlarda oldukça uzun sürebilir. Çünkü Bobcat faydaları anlatmakla bitmez bu nedenle sadece bir kısmından bahsedeceğiz zaten Seba ticaretten bu araçları kiraladığınızda sizlerde ayrıntılı şekilde faydalarını göreceksiniz. 
Mesela bir top sahası büyüklüğünde bir alanınız var bu alandaki molozları bir yerden alıp başka bir noktaya aktarmanız gerekecek ne yapacaksınız normal şekilde 10 personel çalıştırdığınızı düşünelim ve bu personellerin bu kadar molozu taşı toprağı taşıması bir ay sürecek olsa diyelim ve devam edelim. Bu on kişinin bir günlük yevmiyesi kişi başı 100 TL olsa 10 kişi günlük yevmiye ücreti ortalama bin TL tutacaktır bu kişilerin yemeği yol masrafları gibi bazı etkenleri de hesaba katarsak ortalama günlük maliyeti 1500 TL olacaktır. 1500 TL ile bitse yine iyi bu kişiler her an ki gibi bir durumdan dolayı iş kazası geçirebilir böyle bir şeyin olmasını kimse istemez bu kişilerin sigortası da olması gerekmektedir aksi bir durumda çok kayba neden olabilecek sorunlar olabilir. Çalışanların tümünün insan olduğunu göz önünde blun durursak tek sorun nakit sorunu olmayacaktır çalışan personel farklı sorunlardan dolayı da işi uzatabilirler sürekli başlarında durup kontrol etmek gerekebilir. İşerinizin hemen teslim edilmesi gerekiyor olabilir. İşte tam bu noktada sizi bu sıkıntılardan kurtara bilecek bir makine var adı Bobcat bir kedi gibi çevik güçlü ve küçük ama işlevleri ise olağan üstü büyük. Ne gibi faydaları var on kişinin bir yada bitirdiği işi tek başına on günde çok rahatlıkla bitirebilir. Hatta ve hatta belki de 5 günde bile daha iyi şekilde sonuca ulaştırabilir. Tek bir operatör ile bir makine 7 günde işi bitirse ve kiralık bobcat iş makinesinin günlükleri de ortalama 650 tl dersek sizlerin çok fazla ödeme yapmasına daha az bir zamanda işi bitirdiğini görecekseniz.Bobcat
Kaza riski çok az çalışma süresi daha uzun yorulma diye bir şey yok gürültüsü az şikayeti yok işte kiralık bobcat faydaları neden düşünesiniz ki fark ortada o halde gecikmeden Seba ticaretten hemen randevunuzu alın hemen işlerinize kaldığınız yeder den devam edin.

Seba ticaret İletişim telefon numarası ve adres bilgileri: Bobcat Kiralama Merkez Fikirtepe eğitim mah şirin yuva sokak no 13 kat8 Kadıköy / İSTANBUL İletişim Gsm: Mail:info@kiralikbobcatt.com Web Site: http://www.kiralikbobcatt.com/
Etiket: Kiralık bobcat İstanbul, Bobcat merkezi, Seba ticaret, Kiralık işmakinesi, İş makinası, Bobcat kiralama, Bobcat kirala, Küçük iş makinası kirala.
Kiralık Bobcat Bobcat Kiralama İstanbul Kiralık Bobcat

David John

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration. check this out

David John

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks csr racing modded apk

lzm

prada bags


oakley sunglasses


abssice 360


Oakley holbrook sunglasses


clk benz


pandora jewelry


MCM Bags


prada handbags


nike shoes


mcm tote bag


black uggs


prada messenger bag


nike norway


pandora ring


prada-crossbody


gucci backpack


cheap louis vuitton purses


ray-ban sunglasses


jordan retro shoes


burberry scarf outlet


coach shoes


MCM Outlet


canada goose outlet


true religion uk


ugg boots


Michael Kors Outlet


christian louboutin online


salomon shoes


Nike Kobe 9


Polo Ralph Lauren


mlb jerseys


nike air


trx for sale


burberry purse


prada tote


Burberry outlet online


nike air shoes


Kate Spade Australia


nike all


coach outlet store


tiffany co


louis vuitton eva clutch


longchamp bag


change points uk


louboutin heels


hermes bag


burberry


pandora necklack


louis vuitton outlet


popular sunglasses


trx


kate spade uk


Ralph Lauren


ray-ban sunglasses


nike air max


hermes outlet


timberland boots uk


coach handbags


burberry bags on sale


Coach outlet online


birkin bag hermes


gucci handbags


lebron james shoes


asics shoe


michael kors hobo bag


louis vuitton


longchamp tote


trx workouts


pandora rings


Ray Ban wayfarer sunglasses


burberry london


pandora charms


basketball shoes


cheap michael kors purses


chanel tote


gucci bags


longchamp bags


led lights


louis vuitton messenger bag


TRX Training


burberry outlet online


chanel flap bag


hermes purses


kate spade uk


Pandora Charm


michael kors purses


cheap michael kors handbags


burberry uk


hermes uk


louis vuitton shoulder bag


louis vuitton uk


burberry outlet uk


louis vuitton bags


prada loafers


TRX Bands


air jordan retro


louis vuitton belt


nike free danmark


christian louboutin shop


michael kors australia


yeezy shoes


louis vuitton tote bag


michael kors canada


nike run


sheepskin boots


asics gel kayano


louis vuitton artsy


sunglasses on sale


primark online uk


longchamp backpack


louis vuitton monogram


TRX Exercises


Burberry online


oakley australia


prada handbags sale


abercrombie and fitch


prada handbags


nike australia


coach bags on sale


gucci sunglasses


outlet michael kors


louis vuitton damier


ugg boots ireland


TRX Straps


ugg boots uk


michael kors outlet


hermes birkin price


burberry outlet


coach carter


nike air jordan


Oakley Outlet


louis vuitton bags


mcm bags


cheap gucci belts


abercrombie fitch france


ugg boots


louis vuitton uk


michael kors hamilton tote


coach bags


trx straps


coach crossbody bags


free nike


louis vuitton outlet


ray-ban sunglasses


market 365


louis vuitton duffle bag


balenciag bag


burberry


louis vuitton online


burberry outlet


coach online


burberry shirt


louis vuitton belts


michael kors tote


coach purses


longchamp le pliage medium


true religion jeans


burberry outlet


nike shopping


mizuno wave


pandora bracelet


louis vuitotn speedy


gucci diaper bag


burberry wallet


burberry australia


louis vuitton uk


louis vuitton neverfull mm


burberry australia


louis vuitton australia


michael kors black purse


abercrombie and fitch


trx workouts


Michael Kors Outlet


Hermes Outlet


ralph lauren polo


coach purses on sale


abercrombie milano


asics running shoes


abercrombie fitch nederland


louis vuitton uk


burberry outlet


Mens Sunglasses


michael kors clutch


michael kors canada


louis vuitton australia


air jordan nike


ugg boots for women


louboutin shoes


louis vuitton bags


gucci clutch


ugg boots


louis vuitton diaper bag


air jordan shoes


ugg australia


prada bags


TRX Workouts


abercrombie and fitch outlet


Burberry Outlet


hugo boss uk


michael kors tote bags


pirate system


michael kors purses


coach sunglasses


Prada Outlet


Burberry bags


hugo boss


fendi outlet


nike shoes


oakley sunglasses


Ralph Lauren UK


Ralph Lauren Shirts


pandora bracelets


Michael Kors Watches


trx suspension


Kate Spade Australia


michael kors handbags


louis vuitton artsy


gucci handbags


Pandora bracelet


trx suspension


michael kors crossbody


asics shoes


burberry outlet online


nike shop us


michael kors bags on sale


coach australia


michael kors outlet store


burberry britain


prada purses


nike free run


yeezy boost 350


christian louboutin shoes


Polo Ralph Lauren


michael kors purses outlet


TRX Workout


nike online


paul smith uk


10 dollars


gucci belt


Ray Ban Outlet


nike free run sko2


longchamp sale


louis vuitotn speedy


yeezy boost 350


michael kors tote


nike sweden


burberry watches


free shoes


mizuno shoes


yeezy boost 350


titan watches


Ralph Lauren UK


christian louboutin shoes


louis vuitton watllets


gucci online


burberry online


nike air


louis vuitton wallet for women


nike air jordan


louis vuitton perfect


asics shoes


gucci bags


coach outlet


burberry scarfs


mlb.com


michael kors satchel


michael kors outlet


nike jordan shoes


louis vuitotn speedy


trx exercise


louis vuitton handbags on sale


kate spade


Ralph Lauren Polo


chanel bags prices


Longchamp Outlet


coach usa


louboutin shoes


adidas super star


hugo boss uk


burberry outlet


michael kors australia


prada crossbody bags


burberry outlet online


burberry scarf


ugg boots


abercrombie outlet online


Cheap Ray Ban


prada shoes


michael kors outlet


oakley sunglasses


louis vuitton outlet


Nike Hyperdunk 2015


nike year


louis vuitton zippy wallet


Chanel Outlet


michael kors black handbags


asics shop


longchamp le pliage large tote


Ralph Lauren Polo


louis vuitton purses


nike jordan


coach outlet


jordan retro


mizuno shop


KD 8 shoes


hermes belt


nike danmark


ugg boots


gucci online


Ralph Lauren


gucci shoes


jimmy choo australia


burberry outlet online


chanel australia


burberry perfume


ugg uk


coach australia


nike show


michael kors handbags on sale


hermes birkin uk


michael kors factory outlet


Salomon Shoes


louis vuitton neverfull


prada outlet


Lebron 13


tiffany co


louis vuitton shoes men


lzm5.18

6111 tesvik kanunu

6111 teşvik kanunu, genel bir tabir ile işletmenizin SGK işveren prim payından tasarruf elde etmenizi sağlayan kanundur. 6111 teşvik SGK’ya yapılan düzenli ödemelerinizde de artış göstermektedir. %15,5 olan 6111 teşvik, SGK düzenli ödemelerinizle %5’lik ek bir tasarruf elde etmenizi sağlayacaktır. Biz Rasyotek olarak; geliştirdiğimiz teknolojik çözümlerimiz ile ihtiyaçlarınıza cevap vererek SGK teşvik, 6111 teşvik ve genel olarak teşvik kanunu hakkında sizleri bilgilendirerek personel alımlarında ve var olan personellerinizin yönetimi ile tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Uzman kadromuz sayesinde siz de 6111 teşvik kanunu ile tasarruf elde edebilir ve edeceğiniz bu tasarrufu büyümeniz için kullanarak işletmelerinizi geliştirerek büyümenize katkı sağlayabilirsiniz.
Peki, 6111 Teşvik 6111 teşvik kanunu nedir? Bu kanun genel olarak gençlerin ve kadınların istihdam edilmesine katkı sağlamak, iş gücüne katkı sağlamalarına yardımcı olmak ve teknik veya mesleki eğitim süreçleri ile çalışma hayatına başlamalarını sağlayan kanundur diyebiliriz. Peki, 6111 teşvik kanunu kimleri kapsar? Teşvik kanunu; mesleki yeterlilik belgesi olanları 48 ay süreyle, 18 yaşından büyük olan erkek ve kadınlarda ve 29 yaşından küçük olan erkeklerde kapsamlı olmaktadır. 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi kapsamında çalışmakta olan ve bu madde yürürlüğe girdikten sonra teknik ve mesleki eğitim gören ve ayrıca teknik ve mesleki yeterlilik belgesi alanları da kapsamaktadır. 
İşletme sahipleri tarafından akıllarda beliren bir diğer soru ise bu ödemelerden nasıl yararlanılacağı olmuştur. 6111 teşvik kanunu priminin esas kazançlarına göre işverene ait tutardan, işe alınılan tarihten sonrası için İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanmaktadır. Güncel olarak teşvik kanunu süresi 5 yıl uzatılarak 31.12.2020 tarihine kadar işe alınan çalışanlar için geçerli olmaktadır. 6111 teşvik kanunun diğer teşviklerden farkı; etkinlik ve kaliteyi arttırmakta büyük bir etken olurken aynı zamanda istihdamı arttırmakta büyük bir rol oynamasıdır. 
Teşvik kanunundan birden fazla kez yararlanmak da ayrıca olanaklı hale getirilmiş ve aynı zamanda da böylelikle işsizlik oranının düşürülerek kadınların ve gençlerin iş gücüne katkı sağlayarak ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri sağlanmıştır. 
Rasyotek ailesi olarak, mali avantajlar kazanılarak ve insan kaynaklarına daha az maliyet ödemenizi sağlıyor ve pek çok kurum ve kuruluş ile aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşletmelerin maliyetlerini düşürmelerinin ne kadar önemli bir konu olduğunun her işletme sahibi farkındadır. Biz teknolojik ve profesyonel çözümlerimiz ve üretken yapımız ile sizlere 6111 teşvik kanunu kapsamında tasarrufun kapılarını açıyor ve elde edeceğiniz bu tasarruf sayesinde büyümenize olanak sağlıyoruz. 
Her işletmenin farklı ihtiyaçları olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle işletmeye özgü olarak iş gücünü azaltacak ve verimliliği en üst düzeye çıkarak çözümlerle karşınıza çıkıyoruz. Çalıştığımız ve çalışmakta olduğumuz referanslarımızı inceleyerek ne derecede başarılı olduğumuzu sizler de gözlemleyebilirsiniz. Peki, neden 6111 teşvik kanunu danışmanlık gerektirmektedir? Bu kanun özellikle gençlerin ve kadınların istihdamı için ortaya çıkarıldığından dolayı farklı birçok ölçüte ve hesaplamalara sahiptir. Bu ölçüt ve hesaplamaların doğru, tam ve eksiksiz olarak yapılması ve ayrıca uygulamanın doğru adımlar ile gerçekleştirilebilir olması gerekmektedir. Bizler Rasyotek olarak sizlere bu hususta yardımcı olmak ve sizleri teknolojik çözümler ile buluşturarak kaliteli, hatasız, eksiksiz ve tam bir hizmetle buluşturmaktayız. Bütçenizi kontrol altına almak için 6111 teşvik kanunu danışmanlığımız sunduğumuz ücretsiz finansal raporlar ve iş gücünü arttıracak insan kaynakları danışmanlığımız ile sürdürülmektedir. Kendi bünyemizde ürettiğimiz yazılımımız ile yapılacak olan hesaplamalarda hata payı sıfırdır. Neden fazladan ödeme yaparak işletmenizi yük altına sokasınız ki?
Yılların ilerlemesi ile oluşacak bu fazladan ödemelerden SGK teşvik kanunu ile kurtulabilirsiniz. Uzmanlığımızdan ve tecrübelerimizden yararlanarak işletmelerinizin büyümelerine destek olmak için bizler her zaman yanınızda olacağız. Şunu unutmayın ki; 6111 teşvik kanunu ile sizler de giderlerinizden ciddi oranlarda tasarruf sağlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan sadece destek… Tecrübemizle bizler pek çok danışmanlık veren firmaların başarısızlığına şahit olduk. Hüsranla karşılaşmamak ve %100 tasarruf sağlamak için Rasyotek ailesi olarak sizlere her zaman destek vereceğiz! Sgk teşvik, teşvik kanunu, 6111 teşvik, 6111 teşvik kanunu Web Site: http://www.rasyotek.com/ Mail: info@rasyotek.com 6111 teşvik kanunu hakkında destek almak için bize ulaşın!
6111 teşvik 6111 teşvik kanunu sgk teşvik

expert at your field! I am

expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me..sonogram tech salary

teşvik kanunu

6111 teşvik kanunu, genel bir tabir ile işletmenizin SGK işveren prim payından tasarruf elde etmenizi sağlayan kanundur. 6111 teşvik SGK’ya yapılan düzenli ödemelerinizde de artış göstermektedir. %15,5 olan 6111 teşvik, SGK düzenli ödemelerinizle %5’lik ek bir tasarruf elde etmenizi sağlayacaktır. Biz Rasyotek olarak; geliştirdiğimiz teknolojik çözümlerimiz ile ihtiyaçlarınıza cevap vererek SGK teşvik, 6111 teşvik ve genel olarak teşvik kanunu hakkında sizleri bilgilendirerek personel alımlarında ve var olan personellerinizin yönetimi ile tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Uzman kadromuz sayesinde siz de 6111 teşvik kanunu ile tasarruf elde edebilir ve edeceğiniz bu tasarrufu büyümeniz için kullanarak işletmelerinizi geliştirerek büyümenize katkı sağlayabilirsiniz.
Peki, 6111 Teşvik 6111 teşvik kanunu nedir? Bu kanun genel olarak gençlerin ve kadınların istihdam edilmesine katkı sağlamak, iş gücüne katkı sağlamalarına yardımcı olmak ve teknik veya mesleki eğitim süreçleri ile çalışma hayatına başlamalarını sağlayan kanundur diyebiliriz. Peki, 6111 teşvik kanunu kimleri kapsar? Teşvik kanunu; mesleki yeterlilik belgesi olanları 48 ay süreyle, 18 yaşından büyük olan erkek ve kadınlarda ve 29 yaşından küçük olan erkeklerde kapsamlı olmaktadır. 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi kapsamında çalışmakta olan ve bu madde yürürlüğe girdikten sonra teknik ve mesleki eğitim gören ve ayrıca teknik ve mesleki yeterlilik belgesi alanları da kapsamaktadır. 
İşletme sahipleri tarafından akıllarda beliren bir diğer soru ise bu ödemelerden nasıl yararlanılacağı olmuştur. 6111 teşvik kanunu priminin esas kazançlarına göre işverene ait tutardan, işe alınılan tarihten sonrası için İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanmaktadır. Güncel olarak teşvik kanunu süresi 5 yıl uzatılarak 31.12.2020 tarihine kadar işe alınan çalışanlar için geçerli olmaktadır. 6111 teşvik kanunun diğer teşviklerden farkı; etkinlik ve kaliteyi arttırmakta büyük bir etken olurken aynı zamanda istihdamı arttırmakta büyük bir rol oynamasıdır. 
Teşvik kanunundan birden fazla kez yararlanmak da ayrıca olanaklı hale getirilmiş ve aynı zamanda da böylelikle işsizlik oranının düşürülerek kadınların ve gençlerin iş gücüne katkı sağlayarak ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri sağlanmıştır. 
Rasyotek ailesi olarak, mali avantajlar kazanılarak ve insan kaynaklarına daha az maliyet ödemenizi sağlıyor ve pek çok kurum ve kuruluş ile aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşletmelerin maliyetlerini düşürmelerinin ne kadar önemli bir konu olduğunun her işletme sahibi farkındadır. Biz teknolojik ve profesyonel çözümlerimiz ve üretken yapımız ile sizlere 6111 teşvik kanunu kapsamında tasarrufun kapılarını açıyor ve elde edeceğiniz bu tasarruf sayesinde büyümenize olanak sağlıyoruz. 
Her işletmenin farklı ihtiyaçları olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle işletmeye özgü olarak iş gücünü azaltacak ve verimliliği en üst düzeye çıkarak çözümlerle karşınıza çıkıyoruz. Çalıştığımız ve çalışmakta olduğumuz referanslarımızı inceleyerek ne derecede başarılı olduğumuzu sizler de gözlemleyebilirsiniz. Peki, neden 6111 teşvik kanunu danışmanlık gerektirmektedir? Bu kanun özellikle gençlerin ve kadınların istihdamı için ortaya çıkarıldığından dolayı farklı birçok ölçüte ve hesaplamalara sahiptir. Bu ölçüt ve hesaplamaların doğru, tam ve eksiksiz olarak yapılması ve ayrıca uygulamanın doğru adımlar ile gerçekleştirilebilir olması gerekmektedir. Bizler Rasyotek olarak sizlere bu hususta yardımcı olmak ve sizleri teknolojik çözümler ile buluşturarak kaliteli, hatasız, eksiksiz ve tam bir hizmetle buluşturmaktayız. Bütçenizi kontrol altına almak için 6111 teşvik kanunu danışmanlığımız sunduğumuz ücretsiz finansal raporlar ve iş gücünü arttıracak insan kaynakları danışmanlığımız ile sürdürülmektedir. Kendi bünyemizde ürettiğimiz yazılımımız ile yapılacak olan hesaplamalarda hata payı sıfırdır. Neden fazladan ödeme yaparak işletmenizi yük altına sokasınız ki?
Yılların ilerlemesi ile oluşacak bu fazladan ödemelerden SGK teşvik kanunu ile kurtulabilirsiniz. Uzmanlığımızdan ve tecrübelerimizden yararlanarak işletmelerinizin büyümelerine destek olmak için bizler her zaman yanınızda olacağız. Şunu unutmayın ki; 6111 teşvik kanunu ile sizler de giderlerinizden ciddi oranlarda tasarruf sağlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan sadece destek… Tecrübemizle bizler pek çok danışmanlık veren firmaların başarısızlığına şahit olduk. Hüsranla karşılaşmamak ve %100 tasarruf sağlamak için Rasyotek ailesi olarak sizlere her zaman destek vereceğiz! Sgk teşvik, teşvik kanunu, 6111 teşvik, 6111 teşvik kanunu Web Site: http://www.rasyotek.com/ Mail: info@rasyotek.com 6111 teşvik kanunu hakkında destek almak için bize ulaşın!
6111 teşvik 6111 teşvik kanunu sgk teşvik

Your articles make whole

Your articles make whole sense of every topic. Jack Thompson

David John

Howdy! I simply would like to give a huge thumbs up for the good data you have here on this post. I will probably be coming again to your weblog for more soon. coc cheats

sgk tesvik

6111 teşvik kanunu, genel bir tabir ile işletmenizin SGK işveren prim payından tasarruf elde etmenizi sağlayan kanundur. 6111 teşvik SGK’ya yapılan düzenli ödemelerinizde de artış göstermektedir. %15,5 olan 6111 teşvik, SGK düzenli ödemelerinizle %5’lik ek bir tasarruf elde etmenizi sağlayacaktır. Biz Rasyotek olarak; geliştirdiğimiz teknolojik çözümlerimiz ile ihtiyaçlarınıza cevap vererek SGK teşvik, 6111 teşvik ve genel olarak teşvik kanunu hakkında sizleri bilgilendirerek personel alımlarında ve var olan personellerinizin yönetimi ile tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Uzman kadromuz sayesinde siz de 6111 teşvik kanunu ile tasarruf elde edebilir ve edeceğiniz bu tasarrufu büyümeniz için kullanarak işletmelerinizi geliştirerek büyümenize katkı sağlayabilirsiniz.
Peki, 6111 Teşvik 6111 teşvik kanunu nedir? Bu kanun genel olarak gençlerin ve kadınların istihdam edilmesine katkı sağlamak, iş gücüne katkı sağlamalarına yardımcı olmak ve teknik veya mesleki eğitim süreçleri ile çalışma hayatına başlamalarını sağlayan kanundur diyebiliriz. Peki, 6111 teşvik kanunu kimleri kapsar? Teşvik kanunu; mesleki yeterlilik belgesi olanları 48 ay süreyle, 18 yaşından büyük olan erkek ve kadınlarda ve 29 yaşından küçük olan erkeklerde kapsamlı olmaktadır. 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi kapsamında çalışmakta olan ve bu madde yürürlüğe girdikten sonra teknik ve mesleki eğitim gören ve ayrıca teknik ve mesleki yeterlilik belgesi alanları da kapsamaktadır. 
İşletme sahipleri tarafından akıllarda beliren bir diğer soru ise bu ödemelerden nasıl yararlanılacağı olmuştur. 6111 teşvik kanunu priminin esas kazançlarına göre işverene ait tutardan, işe alınılan tarihten sonrası için İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanmaktadır. Güncel olarak teşvik kanunu süresi 5 yıl uzatılarak 31.12.2020 tarihine kadar işe alınan çalışanlar için geçerli olmaktadır. 6111 teşvik kanunun diğer teşviklerden farkı; etkinlik ve kaliteyi arttırmakta büyük bir etken olurken aynı zamanda istihdamı arttırmakta büyük bir rol oynamasıdır. 
Teşvik kanunundan birden fazla kez yararlanmak da ayrıca olanaklı hale getirilmiş ve aynı zamanda da böylelikle işsizlik oranının düşürülerek kadınların ve gençlerin iş gücüne katkı sağlayarak ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri sağlanmıştır. 
Rasyotek ailesi olarak, mali avantajlar kazanılarak ve insan kaynaklarına daha az maliyet ödemenizi sağlıyor ve pek çok kurum ve kuruluş ile aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşletmelerin maliyetlerini düşürmelerinin ne kadar önemli bir konu olduğunun her işletme sahibi farkındadır. Biz teknolojik ve profesyonel çözümlerimiz ve üretken yapımız ile sizlere 6111 teşvik kanunu kapsamında tasarrufun kapılarını açıyor ve elde edeceğiniz bu tasarruf sayesinde büyümenize olanak sağlıyoruz. 
Her işletmenin farklı ihtiyaçları olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle işletmeye özgü olarak iş gücünü azaltacak ve verimliliği en üst düzeye çıkarak çözümlerle karşınıza çıkıyoruz. Çalıştığımız ve çalışmakta olduğumuz referanslarımızı inceleyerek ne derecede başarılı olduğumuzu sizler de gözlemleyebilirsiniz. Peki, neden 6111 teşvik kanunu danışmanlık gerektirmektedir? Bu kanun özellikle gençlerin ve kadınların istihdamı için ortaya çıkarıldığından dolayı farklı birçok ölçüte ve hesaplamalara sahiptir. Bu ölçüt ve hesaplamaların doğru, tam ve eksiksiz olarak yapılması ve ayrıca uygulamanın doğru adımlar ile gerçekleştirilebilir olması gerekmektedir. Bizler Rasyotek olarak sizlere bu hususta yardımcı olmak ve sizleri teknolojik çözümler ile buluşturarak kaliteli, hatasız, eksiksiz ve tam bir hizmetle buluşturmaktayız. Bütçenizi kontrol altına almak için 6111 teşvik kanunu danışmanlığımız sunduğumuz ücretsiz finansal raporlar ve iş gücünü arttıracak insan kaynakları danışmanlığımız ile sürdürülmektedir. Kendi bünyemizde ürettiğimiz yazılımımız ile yapılacak olan hesaplamalarda hata payı sıfırdır. Neden fazladan ödeme yaparak işletmenizi yük altına sokasınız ki?
Yılların ilerlemesi ile oluşacak bu fazladan ödemelerden SGK teşvik kanunu ile kurtulabilirsiniz. Uzmanlığımızdan ve tecrübelerimizden yararlanarak işletmelerinizin büyümelerine destek olmak için bizler her zaman yanınızda olacağız. Şunu unutmayın ki; 6111 teşvik kanunu ile sizler de giderlerinizden ciddi oranlarda tasarruf sağlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan sadece destek… Tecrübemizle bizler pek çok danışmanlık veren firmaların başarısızlığına şahit olduk. Hüsranla karşılaşmamak ve %100 tasarruf sağlamak için Rasyotek ailesi olarak sizlere her zaman destek vereceğiz! Sgk teşvik, teşvik kanunu, 6111 teşvik, 6111 teşvik kanunu Web Site: http://www.rasyotek.com/ Mail: info@rasyotek.com 6111 teşvik kanunu hakkında destek almak için bize ulaşın!
6111 teşvik 6111 teşvik kanunu sgk teşvik

I am new to weblog and

I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . eCom Success Academy

Kürtaj

Kürtaj,
di_er ismi ile küretaj gebelik sonlandırma anlamına gelmektedir. Kürtaj i_lemi,
hastanemizde tecrübeli ve uzman ekip kadrosu ile yapılmakta olup vakum kürtaj
ile bu i_lem a_rısız ve acısız _ekilde gerçekle_tirilmektedir. Kürtaj fiyatları
hastanın gebelik haftasına göre de_i_mektedir. Kürtaj fiyatları hastanın
sa_lık durumuna göre de de_i_iklik göstermektedir. Hastanemizde steril
ortamlarda yapılan bebek aldırma i_lemi vakum kürtaj ile acısız olarak
gerçekle_tirilir. Ülkemizde gebelik sonlandırma i_lemi 10 haftalık gebeli_e
kadardır. 10 haftadan büyük olan gebeliklerde bebe_in ya da hastanın hayati bir
durumu söz konusu ise kürtaj yapılabilir. Yapılacak olan bu kürtaj da kurul
tarafından karar verilerek gerçekle_tirilmektedir.

18 ya_ından büyük her hasta kendi rızası ile kürtaj olabilir.
Ancak evli olan hastaların kürtaj olabilmesi için e_lerinin izni gereklidir. 18
ya_ından küçük hastalar veli onayı ile kürtaj olabilirler. Son teknoloji ile
donatılmı_ olan hastanemizde kürtaj olmak için hasta danı_manımızla 0850 811 42
40 numarasın tu_layarak ileti_ime geçebilirsiniz. _lgili hasta danı_manımız
size her konuda destek sa_layacaktır. _unu unutmayın ki; kürtaj sanıldı_ı gibi
zor ve acılı bir süreç de_ildir. Geli_en teknoloji ve en yeni tekniklerle siz
de acısız _ekilde kürtaj olabilir, kürtaj i_leminden sonra günlük ya_antınıza
dönebilirsiniz. Salı_ınıza kavu_mak için vakit kaybetmeyin! Kürtaj fiyatları
hakkında detaylı bilgi almak için bizimle whatsapp üzerinden de ileti_ime
geçebilirsiniz. Whatsapp irtibat telefonumuz: 0532 248 28 03 ve 0532 156 99 89

kürtaj, kürtaj fiyatları, vakum
kürtaj fiyatları, istanbul kürtaj, kürtaj yapan yerler, kürtaj hastanesi,
anadolu yakası kürtaj yapan yerler, avrupa yakası kürtaj yapan yerler, kürtaj
nerede yapılır, kürtaj ücreti, bebek aldırma ücreti, çocuk aldırma, çocuk
aldırma ücreti

 

http://www.kurtajj.com

 

Great article with excellent

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.
Gramlike

You have really selected the

You have really selected the suitable topic; this is one of my favorite blogs.natural fertility treatment

I was working and suddenly I

I was working and suddenly I visits your site frequently and recommended it to me to read also. The writing style is superior and the content is relevant.
Miami to Key West Tours

tamilnaduelectionresults2016

hi it is very nice thanking you
Tamil Nadu Election Results 2016

Great place, great time.

Great place, great time. Getting strange experienced with orphanages. I learned how to hold an excellent program for kids, hope more activities. I became a kid on that day in my thought
epoxy

No ugg boots matter nike air

No ugg boots matter nike air max how coach handbags outlet much nike air max trouble, as ray ban outlet long north face backpacks as beats by dre accompanied gucci handbags by air jordan shoes family reebok members, minnesota timberwolves which ralph lauren is the polo ralph lauren heart oakley sunglasses outlet and body, cheap michael kors have sac jerseys to prada outlet rely flat iron on washington wizards the hollister clothing store harbor roche run ----- beats by dre home, adidas.de you nets jersey have nba jerseys a nike shoes outlet world of salvatore ferragamo warm polo ralph lauren sunshine. replica watches Therefore, michael kors outlet online we tommy hilfiger online shop must instyler ionic styler for burberry handbags the family, uggs his levis outlet store foul nfl bengals temper nike outlet store behave appropriately, michael kors purses and only home to coach outlet sale EVERISE. ugg boots clearance Before nfl browns I michael kors bags learned burberry outlet online when michael kors purses female san antonio spurs red, prada handbags embroidered uhren a ugg australia pair of "home nike air and nike online business indiana pacers Xing" hilfiger stitch uggs has rayban been longchamp outlet hanging burberry outlet online on, air jordan retro often true religion when oakley outlet online nothing will burberry outlet look.

Looking at nfl ravens the polo ralph lauren outlet online top moncler women jackets big utah jazz flower chicago bulls peony, hilfiger outlet Shining, that ralph lauren outlet a ray ban few coach bags lovely air max butterflies, ray ban dancing michael kors handbags on the hermes outlet blade coach factory outlet peony, nfl seahawks seemed cheap oakley sunglasses to tommy hilfiger be ralph lauren a cheap oakley sunglasses happy dance pandora rings passed the north face to michael kors admire.

This life orlando magic is gucci shoes needed is ray-ban sunglasses mutual timberland outlet understanding and wedding dresses uk treasure, the new balance world hermes birkin no burberry uk matter ralph lauren factory store what burberry online shop kind ferragamo shoes of longchamp handbags feeling, tory burch sale is abercrombie and fitch kids to cherish, michael kors australia not just free run friendship, longchamp love. Family, montre pas cher marital, hollister kids more tiffany and co needs nike.de to the north face outlet cherish, kate spade care and michael kors understanding.

"Marriage is hermes bags a polo ralph lauren outlet porcelain, bottega veneta child, true religion jeans women stone"

Two gucci people ralph lauren uk together, christian louboutin shoes not cheap oakley necessarily ralph lauren outlet all day bcbg dresses Niwai, gsw jerseys is fake rolex happiness, ray ban sunglasses happiness gucci belts is often coach purses based burberry bags outlet on coach outlet a uggs simple live ray bans in. philadelphia 76ers jersey Lovers, coach outlet online two jordans for sale congenial nike air force speech, new balance sweet tory burch shoes honey air max 2015 together, not supra footwear vinegar baseball bats tea, shoes on sale with pandora each ralph lauren shirts other, pandora not mcm backpack outlet for roshes the nfl jerseys family, coach outlet just simple long champ worry converse for swarovski jewelry each nfl lions other abercrombie and fitch alive, coach factory outlet online as jordan shoes long puma as mcm bags sexual gratification, marc jacobs handbags no tiffany jewelry responsibility, no ugg australia burden bcbg max azria However, marriage is mia jersey different.

Marriage, plainly, woolrich clearance is hollister co two people nike free shoes living tiffany and co together, louboutin join nfl falcons as michael kors outlet online sale a northface partner of oakley sunglasses outlet the michael kors outlet child, michael kors bags in timberland homme the course ralph lauren online of michael kors outlet this gucci mens shoes life, you gucci shoes must dallas mavericks jersey learn michaelkors.com to oakley outlet be ray ban sunglasses patient ray ban sunglasses outlet and gucci outlet accommodating. supra men shoes More mcm handbags importantly, adidas sneakers the calvin klein two sides polo ralph lauren join clothing websites as maccosmetics.com a timberland boots partner in this asics process air max 2014 of children, michael kors who nfl azcardinals is ugg both nfl bears the responsibility north face and obligation coach factory outlet online equal nike tn requin support ray ban wayfarer both chi hair parents suns jerseys to portland trail blazers educate air max shoes their children.

But, cheap ray ban now lululemon falling nfl saints out longchamp outlet rate replica watches of juicy couture children denver nuggets each canada gooses outlet year prada are nfl cowboys on celine handbags the mcm handbags rise in nfl titans the houston rockets rate of toms outlet previous cleveland cavaliers jerseys years, nfl vikings the swarovski crystal divorce adidas shoes rate roshe run has coach factory outlet online been hollister online shop deutschland higher ugg australia than wholesale handbags twenty nike air max percent, which harrods london indicates christian louboutin a mont blanc pens problem, prada outlet we mcm outlet can juicy couture clothings not uggs outlet accommodate russell westbrook jersey each memphis grizzlies other, swarovski if bebe dresses overly lulu lemon accommodating, new balance shoes marriage is bos jersey harmful toms outlet , but nba jerseys also it babyliss will increase the asics gel speed air max 90 of timberland shoes the north face outlet collapse. wedding dresses There barbour mens jackets is nfl steelers always chanel a nike huaraches lot of nike roshe people will mac cosmetics complain adidas superstar about ray ban the swarovski australia unhappy coach bags marriage, blame nike free 5.0 each other's nfl 49ers bad cheap nike shoes habits converse outlet or red bottoms something?

Now pistons jersey people, oakley who nfl chargers seem more nike outlet lazy, oakley and pandora tolerance toms shoes to uggs accept toms outlet the bad michael kors canada people, oakley prescription too hollister many children suicide air max watch michael kors bags the news, north face jackets it ferragamo is tommy hilfiger outlet stores not difficult knicks jerseys to adidas.se see burberry sale their nike.com endurance, oakley sunglasses cheap can tory burch shoes not be abercrombie independent hogan in zapatillas nike the coach purses community. nfl eagles Home cheap oakley sunglasses doting parents, uggaustralia.com grandparents jimmy choo spoiled, watches princess ray ban zonnebril disease ed hardy clothing and baseball jerseys have nike huarache a iphone 4s cases Master's nfl redskins disease. Another jimmy choo shoes point is new balance that relojes especiales the huaraches parents michael kors handbags of longchamp the child's education, lululemon canada there is abercrombie a michael kors outlet online mistake, the nfl jaguars child, ugg is gucci shoes outlet a rolex tree, coach outlet as air jordan they oakley sunglasses grow michael kors outlet online into nike mercurial what shape wedding dresses the longchamp taschen future, roshe run not michael kors v?skor simply polo ralph rely the north face outlet on toms shoes the nike.dk teacher, nike air or vans schuhe rely on nfl packers their adidas parents.

To nike free run make coach factory online a designer handbags living, oakley sunglasses more cheap glasses parents nike mercurial vapor earn michael kors handbags money prada sunglasses from tommy hilfiger their abercrombie.com homes, mizuno running shoes could milwaukee bucks not giuseppe zanotti bear to oakley eat nike air max 2015 and drink thomas sabo on the coco chanel outside, jerseys from china only soccer shoes for more burberry money, kate spade outlet ample michael kors material abercrombie fitch life abercrombie to louboutin their nike outlet children, chanel purses but you air jordans forget, puma outlet store forget nfl colts the children michael kors outlet most cheap basketball shoes in dre beats need not louboutin outlet only burberry handbags material, as nfl giants well replica handbags as spiritual. ralph lauren Children rayban sunglasses left chanel sunglasses behind, replica watches like a designer handbags no hair straightener pruning mcm bags trees, even if nike outlet there burberry outlet online is barbour outlet plenty uggs enough rolex replica sun, the moncler outlet online rain, nfl dolphins but converse shoes did vans shoes not ray ban sunglasses take care, jordan release dates they coach outlet store can softball bats only michael kors outlet online be nfl patriots in burberry handbags the valentino shoes outlet natural p90x workout schedule environment, nfl jets in nike.se their new balance store own swarovski way adidas neo to nike store grow. ray ban outlet Grandparents omega watches every nfl bills generation free running pro thoughts, polo outlet online and even gafas oakley if tiffany und co they really pandora bracelets want air max 95 discipline, air max 90 most nfl broncos also ghd hair straighterners determined and nfl rams weak.

Parents pandora jewellery can marc jacobs outlet swing burberry educate tory burch sandals their los angeles clippers children, because lululemon outlet parents are uggs outlet the tiffany and co direct swarovski blood wedding dresses uk people, Nike Free Shoes under toronto raptors normal iphone 5 cases circumstances, insanity calendar children toms outlet are toms shoes outlet their rayban parents gooses will ralph lauren uk have louboutins fear ralph lauren polo of beats audio the vans outlet heart, bottega while nfl buccaneers the nfl chiefs grandparents, kate spade outlet online there michael kors bags is nba jerseys no fear. the north face Of replica rolex course, nfl panthers the thomas sabo uk bar nike roshe played nfl raiders the www.tommyhilfiger.nl dutiful son, cheap true religion is toms.com not giuseppe shoes desirable, beats audio but nike air max 2014 the michael kors outlet online sale children true religion jeans outlet are charlotte hornets jersey too naughty, kobe bryant jersey do converse chucks not tiffany fight, salomon schuhe it burberry handbags will north face pas cher not scarpe hogan become useful, polo ralph lauren outlet it nike huaraches hit the north face the child, nop jerseys to michael kors bags have cheap oakley knowledge, nfl texans to see cheap eyeglasses how ralph lauren outlet online you lululemon australia play?

coach factory outlet online

David John

This post has helped me to have another perspective. I am researching this topic for a paper I am writing. Your article provided me great insight of my topic. hungry shark hack

Alex John

Best blogs huh… thanks to compile these; it actually helps me a lot.
Home Warranty Companies

In air jordan pas cher canadaIn air jordan pas cher canada goose uk her true religion outlet canada goose jackets lawsuit, vans pas cher ferragamo shoes Brown moncler outlet christian louboutin shoes had gucci belts nike air max argued michael kors pas cher hermes that new jordans air max the prada outlet lancel new ugg soldes oakley outlet configuration cheap nike shoes longchamp outlet of doudoune canada goose longchamp soldes her true religion north face jackets district michael kors oakley vault could cheap jordans http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/ make tiffany and co jordan 6 it barbour uk louis vuitton handbags harder ralph lauren uk p90x workout for oakley sunglasses outlet air max black uggs outlet north face outlet voters replica watches michael kors to hollister iphone 6 plus cases elect michael kors outlet online mulberry bags a moncler tiffany jewelry candidate nike roshe uk uggs of lululemon outlet sac louis vuitton their burberry mac cosmetics choice. canada goose outlet ray ban sunglasses She north face outlet ugg had polo ralph lauren ralph lauren outlet also air jordan hermes birkin contended nike outlet air max that louis vuitton outlet nike air max 2015 the longchamp outlet hollister clothing store new michael kors outlet online doudoune moncler map pandora jewelry sac vanessa bruno included oakley pas cher jordans for sale dozens christian louboutin uk nike blazer pas cher of ray ban sunglasses swarovski uk prisons, michael kors iphone 6 plus case which lululemon nike free run masked coach factory outlet coach handbags the kate spade outlet online christian louboutin true ghd straighteners ugg boots clearance number ferragamo belts true religion jeans of air jordans louis vuitton eligible timberland abercrombie and fitch voters. ghd hair canada goose outlet But asics running shoes longchamp the sunglasses outlet canada goose judges jordans hogan sito ufficiale pointed moncler outlet true religion outlet out oakley sunglasses cheap north face outlet online that ray ban nike free pas cher an canada goose pas cher cheap oakley analysis ugg timberland pas cher of lancel pas cher air max 2015 voting converse reebok outlet data s5 cases kate spade handbags showed montre pas cher polo ralph lauren uk that nike air max air jordan black iphone 6s plus case tory burch outlet candidates gucci outlet supra shoes including wedding dresses air huarache President ugg boots christian louboutin Barack louboutin outlet oakley sunglasses wholesale Obama sac louis vuitton pas cher ugg australia still valentino shoes marc jacobs handbags won sac longchamp pas cher burberry handbags in air max 2015 sac michael kors the polo ralph lauren coach outlet new ugg outlet new balance district.


Nearly tory burch outlet online christian louboutin outlet six canada goose louis vuitton years prada handbags hollister ago, vans shoes nike roshe run uk Florida ugg soldes iphone 6s plus cases voters toms shoes nike free run approved oakley vault nike air max uk the polo ralph lauren nike roshe "Fair rolex watch longchamp bags Districts" barbour outlet ralph lauren amendments, nfl jerseys michaelkors-outlet-store which cheap ugg boots rolex replica mandated abercrombie louboutin that air jordan shoes mulberry outlet state juicy couture outlet discount oakley sunglasses legislators michael kors outlet online iphone 6s case cannot guess pas cher ugg pas cher draw jordan retro 11 louboutin outlet districts canada goose tory burch intended michael kors bags cheap oakley sunglasses to louis vuitton handbags burberry help abercrombie and fitch vans scarpe incumbents michael kors bags michael kors or tn pas cher louboutin pas cher a oakleysunglasses1.us.com longchamp bags member gucci handbags jimmy choo shoes of nike roshe run hermes pas cher a longchamp handbags jordan future political north face jackets swarovski party. kate spade ralph lauren A canada goose jackets oakley sunglasses coalition montre femme coach outlet of burberry pas cher vans groups, michael kors purses moncler including chanel handbags barbour jackets the iphone 5s cases links of london League jimmy choo outlet michael kors outlet of cheap gucci michael kors outlet Women ugg boots 5c cases Voters bottega veneta vans of jordan 3 air jordan 11 Florida, true religion jeans jordan retro challenged longchamp outlet online moncler the air max canada goose jackets congressional christian louboutin lunette oakley pas cher map oakley sunglasses hollister first bottes ugg moncler pas cher approved longchamp pas cher ugg boots clearance by true religion outlet jordan 11 the louis vuitton canada bottes ugg Florida moncler sito ufficiale michael kors canada Legislature louis vuitton pandora jewelry in louis vuitton outlet online oakley sunglasses cheap 2012, coach outlet michael kors outlet online saying baseball bats moncler outlet it canada goose jackets moncler violated ugg boots michael jordan shoes the converse pas cher abercrombie and fitch new wedding dresses air max pas cher standards. new balance pas cher instyler ionic styler In moncler abercrombie a ray ban louboutin uk stinging nike air max canada goose ruling nike roshe moncler last louboutin shoes michael kors outlet July, louis vuitton pas cher sac longchamp the celine handbags ralph lauren outlet state christian louboutin shoes louis vuitton bags Supreme michael kors moncler Court oakley sale tiffany jewelry said ugg boots uk burberry outlet online GOP nike huarache ugg operatives 5s cases true religion jeans had michael kors nike air max "tainted" nike air max pas cher timberland boots previous north face uk coach outlet store efforts polo ralph lauren uggs outlet to ghd ralph lauren outlet draw lululemon outlet canada rolex watches up uggs on sale retro jordans maps gucci outlet online longchamp outlet and nike air max montre homme ordered beats headphones nike air huarache that north face pas cher moncler jackets eight uggs iphone 6s cases districts nike store bottes ugg pas cher be louis vuitton outlet pandora charms redrawn.GOP replica watches michael kors outlet canada leaders gucci shoes canada goose returned canada goose outlet louis vuitton purses during gucci jordan 12 an www.michaelkors-outlet-store.us.com michael kors outlet online sale August christian louboutin outlet ugg special uggs outlet replica rolex session mcm handbags tiffany and co to michael kors handbags pandora uk adopt karen millen uk ray ban sunglasses outlet a polo outlet coach purses new new balance oakley sunglasses map, insanity workout sac lancel but north face jackets michael kors outlet online sale they longchamp michaelkors-outlet-store.us.com deadlocked babyliss chi flat iron over jordan xx9 ugg boots which nike free converse shoes map polo ralph lauren outlet online replica watches to ray ban michael kors outlet pass. nike air max s6 cases In wedding dress roshe run pas cher the fake rolex toms outlet end, barbour jackets louis vuitton uk the michael kors handbags clearance ghd hair straighteners Florida michael kors canada cheap uggs Supreme nike factory outlet uggs Court longchamp ray ban sunglasses adopted uggs nike roshe run a oakley sunglasses cheap p90x3 map hermes belt michael kors outlet online sale that longchamp pas cher abercrombie incorporated lunette ray ban pas cher scarpe hogan changes sac hermes thomas sabo uk pushed cheap oakley sunglasses coach outlet store online by ipad mini cases christian louboutin the ipad air cases mulberry uk groups nike air force nike air max 2015 that iphone cases uggs outlet sued ugg boots hermes bags the nike tn pas cher moncler jackets Legislature.


Some longchamp louis vuitton Republicans north face outlet michael kors outlet have nike roshe run pas cher lululemon outlet opted michael kors hollister to cheap oakley sunglasses hollister uk either iphone case wedding dresses uk change iphone 5 cases fake oakleys districts ray ban uk air max or links of london uk louis vuitton outlet not longchamp outlet online nike free run uk run cheap nfl jerseys coach outlet store online for ralph lauren pas cher louboutin re-election north face nike trainers for lululemon outlet online celine bags their longchamp bags north face House longchamp outlet online ugg boots clearance seats iphone 5c cases mont blanc pens based polo ralph lauren outlet birkin bag on jordan pas cher louis vuitton the coach outlet marc jacobs proposed longchamp pliage canada goose outlet changes. ugg boots iphone 6 cases The polo ralph lauren outlet the north face new louis vuitton outlet stores the north face map michael kors outlet lululemon canada has louis vuitton jerseys also moncler uk louis vuitton prompted uggs on sale oakley vault former reebok shoes ugg italia Gov. burberry sale jimmy choo Charlie soccer shoes uggs Crist, babyliss pro cheap oakley sunglasses who nike free run cheap sunglasses switched uggs on sale louboutin shoes to pandora charms ray ban pas cher the mulberry coach factory Democratic barbour polo ralph lauren pas cher Party jordan 4 oakley in canada goose outlet uggs 2013, nike huaraches lacoste pas cher to nike free ralph lauren outlet online run michael kors outlet online polo ralph lauren outlet for uggs canada hermes handbags a chaussures louboutin abercrombie seat moncler jackets nike trainers uk in burberry outlet online oakley store Pinellas burberry outlet hollister canada County. asics shoes air jordan retro Currently ugg outlet new balance outlet the vanessa bruno pas cher hogan GOP rolex replica watches nike sneakers holds new balance shoes nike free uk a beats by dre replica watches uk 17-10 nike factory coach bags edge ralph lauren s6 case in ipad cases instyler Florida's vanessa bruno nike blazer congressional oakley oakley sunglasses delegation abercrombie and fitch uk nike roshe but louboutin replica handbags that prada shoes herve leger could ralph lauren polo hollister narrow michael kors outlet nike air max this nike free run pas cher uggs outlet fall p90x ray ban outlet under jordan 1 hollister pas cher the kate spade outlet louboutin new soccer jerseys michael kors handbags boundaries.


"The karen millen barbour evidence louis vuitton outlet moncler outlet demonstrates hollister clothing jordan 5 that thomas sabo nike shoes black michael kors outlet online michael kors handbags preferred nike free swarovski jewelry candidates longchamp handbags sac guess should louis vuitton outlet online burberry generally giuseppe zanotti hollister continue nike tn oakley vault to air max true religion outlet win nike air max uk burberry factory outlet east-west barbour jackets uk ugg outlet District michael kors outlet online cheap oakley 5 cheap ugg boots outlet louboutin with michael kors michael kors handbags about michael kors outlet online sale michael kors sixty mont blanc nike outlet store percent ugg pas cher jordan shoes of polo lacoste swarovski crystal the ugg phone cases vote," nike roshe run abercrombie states ugg uk uggs the polo lacoste pas cher converse ruling. sac burberry moncler "And true religion jeans gucci bags a louis vuitton rolex watches win michael kors uk burberry outlet is louboutin hogan outlet a coach outlet online bottes ugg pas cher win, lululemon longchamp regardless iphone 6 case longchamp uk of red bottom shoes air force the mulberry handbags oakley glasses margin ray ban sunglasses air max of canada goose juicy couture victory."

sac louis vuitton vans outlet michael kors outlet rolex watches for sale