M31 - Antikapitalistički prosvjed u Zagrebu

Kao što je i najavljeno, jučer je u sklopu europskog dana borbe protiv kapitalizma – poznatog pod nazivom M31 – održan antikapitalistički prosvjed u Zagrebu koji je okupio nekoliko stotina ljudi. Prosvjed je započeo na Zrinjevcu a s govornice su upućene jasne poruke kako se ne radi samo o još jednom ciklusu krize kapitalizma, nego o tome da je sam kapitalizam, kao način produkcije, problem i kriza.

Nakon toga velika povorka antikapitalista krenula je užom gradskom jezgrom uz parole "Dolje tajkuni!", "Zauzmi, obrani, proizvodi!" , "Svi na ulice", te "Kapitalizam je kanibalizam!". Pozivala je i druge ljude da se priključe prosvjedu i iskažu svoje protivljenje kapitalizmu.

Članovi lokalne grupe MASA iz Zagreba također su bili prisutni na prosvjedu i svojim letcima okupljenima, ali i prolaznicima, uputili svoju poruku:

            NI KAPITAL NI DRŽAVA NISU NAM SAVEZNICI U OVOJ BORBI!

Konačno skup na kojem ne moramo dijeliti letak kojim objašnjavamo kako je problem u kapitalističkom sustavu! Antikapitalistički skup u Hrvatskoj! Zajedno s radnicima i radnicama širom Europe! Koliko god da je velik, moguć je, dogodio se! Vidljivo je kako stvari idu naprijed, da se demokratske antikapitalističke snage prepoznaju i organiziraju, artikuliraju i okrupnjuju. Brutalni napadi na standard života radničke klase diljem svijeta – ukidanje kolektivnih ugovora i stvaranje potplaćenih radnika, otpuštanje i rast nezaposlenosti, deložacije obitelji, privatizacija školstva, zdravstva i javnih prostora – sve veći broj ljudi čini svjesnima da su kontradikcije kapitalizma sistemske. Međutim, rast svijesti ne mijenja društvo samo po sebi, za to je potrebno pretakanje iste u praktičnu snagu, snagu ujedinjenjih, solidarnih i revolucionarnih radnika!

No danas su radnici razdjeljeniji no ikada! S jedne strane svjedočimo sistemskom raslojavanju mjesta proizvodnje, a pored toga mnogi od nas žive iluziju kako oni, zato jer možda imaju bolje plaćena radna mjesta ili ih uopće nemaju, nisu radnička klasa. Razne politike zamagljuju jednu nama očitu istinu: svatko od nas tko sistemski nema druge osnove do iznajmljivanja svoje vlastite radne snage vlasnicima i upravljačima kapitala kako bi si osigurao sredstva za osobnu egzistenciju za nas je proleter. Naši roditelji koji još uvijek imaju radna mjesta, ali i oni koji su ih u privatizacijskim pljačkama izgubili, radnička su klasa. Mi mladi, od kojih je skoro svaki drugi nezaposlen, radnička smo klasa. Domaćice, ali i zaposlene žene, koje još uvijek besplatno brinu o svojim ukućanima i reproduciraju radnu snagu, jesu radnička klasa. Studenti od kojih se većina nalazi u tranzitnoj fazi prema (i gdje stječu kvalifikacije za) unitarnom EU tržištu rada su radnička klasa. Naši djedovi i bake koje je ova država najprije opljačkala, a sada im daje mizerne mirovine, također su radnička klasa. Shvatiti ovo znači napraviti prvi korak prema ujedinjenju i razvijanju klasne svijesti. To govorimo i stoga što u tekućoj krizi, i kada kapital treba sve manje radne snage kako bi se reproducirao, dobrom dijelu radničke klase, a posebno mladima, prijeti opasnost da postanu jednostavno isključeni i nepotrebni kao radna snaga.

Kako smo već naveli, smatramo da je veliki pomak to da sve više ljudi probleme kojima svjedočimo vidi kao sistemske i suštinske kapitalizmu, a ne samo kao neki eksces u njegovoj inače normalnoj reprodukciji. Jednako tako smatramo pozitivnima rastući socijalni otpor koji se probudio u ovoj krizi, koji je velikim dijelom bazično demokratski organiziran i koji pobuđuje nove nade za otpore sutrašnjice.  Međutim, ono što također možemo vidjeti jest ponovno prizivanje 'svemoćne' države da riješi naše probleme, uzme stvari u svoje ruke, da obuzda kapital, nacionalizira ekonomiju i pravedno raspodijeli višak vrijednosti (profite). Drugim riječima – nanovno se oživljavaju stare iluzije socijal-demokracije i socijalne države kao progresivnog puta za naše bolje sutra. Radnici se opet pozivaju na glasanje! U ironijskom zaokretu povijesti, koja se drugog puta uvijek ponavlja kao farsa, ove se ideje čak počinju prikazivati kao revolucionarne, a revolucionari se počinju prikazivati kao idealisti. 

Nanovo se uspostavljaju lažne podjele države od kapitala, odvojenosti politike od ekonomije, i shvaćanja kapitalizma kao pukog problema upravljanja i distribucije. Povijesno iskustvo pokazalo je da nas ovakva strategija borbe, iako jest donijela bitne boljitke i egalitarnost za stanovništvo, nije ni pedalj približila željenom besklasnom društvu, a još manje ukinula otuđene oblike rada i moći. To dokazuje i lakoća kojom su se sve socijalne države, jednom kada je reprodukcija kapitalizma krenula nizbrdo, raspale i u jasnom svjetlu pokazale u svojoj osnovnoj funkciji – kao izvršni organ vladajuće klase kapitalista. S time u vezi stoji i iluzija o navodnom napadu kapitala na državu koja pod njegovim udarom slabi, implicirajući kako nam danas treba više države. No, mislimo da smo se prilično uvjerili da država danas nije oslabila, nego je štoviše itekako snažna i prisutna – svojim politikama rezanja, svojim represivnim aparatom koji šalje na radnike, svojim novim antiradničkim zakonima itd. Brutalnost današnje države nije efekt loših političara (koje bismo navodno trebali zamjeniti boljima) nego je posljedica kapitalizma u krizi, u recesiji, kojem upravo treba jaka (i fašistička) politička ruka kako bi ga iz krize izvukla, uz kobne posljedice za radnike. Danas znamo da oblici političkih vladavina ovise o fazama kapitalizma: u doba rasta kapitalizma cvjeta i "demokracija", u njegovom padu ta ista "demokracija" trune. Ali ono što iz toga treba izvući jest činjenica da dilema nije kapitalizam ili država, jer kapitalizam jest država – država jest kapitalizam, podjela moći na 'političku' i 'ekonomsku' i sama je produkt kapitalističkog društva i njegove alijenacije.

Za nas je dakle vapaj za socijalnom državom prije znak slabosti, rascjepkanosti, neorganiziranosti i otuđenosti radnika, a ne neki smisleni izlazak iz krize ili još manje put u društvo jednakosti i slobode. Zato se trebamo okrenuti sebi samima i početi graditi svoje vlastite snage, otkrivati naše potencijale i slabosti, organizirati ih te raditi na njima kako bismo ih pretvorili u potrebnu društvenu snagu protiv kapitalizma, bilo u njegovoj neoliberalnoj ili državnoj formi. A ponavljanje povijesti kao farse i oživljavanje polumrtvaca ostavimo pravim reformistima i idealistima, koliko god da se lažno predstavljali kao revolucionari.

Komentari

Your articles make complete

Your articles make complete sense out of each topic. my site

You guys make it really easy

You guys make it really easy for all the folks out there. sextapes archive

I have a venture that I am

I have a venture that I am simply now running on, and I’ve been at the glance out for such info. music downloader

jhonwattson

Right after studying the sites, My partner and i thus desire to set up my own, personal essayteam at the same time! find better insurance job

Engrossing substance I

Engrossing substance I haven't been finished specified info in a lasting time. best wood pellets

game sale

Great blog article about this topic,I have been lately in your blog once or twice now.I just wanted to say hi and show my thanks for the information provided. game sale

Costa Rica Tours

I wanted to thank you for this immense read!! I absolutely enjoying every petite bit of it and I have you bookmarked to test out new substance you post. Costa Rica Tours

no win no fee solicitors Galway

Your website is really cool and this is a great inspiring article. no win no fee solicitors Galway

aluminium ladder

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. aluminium ladder

Wasp dudes! Awesome stuff

Wasp dudes! Awesome stuff keep it up. Pink Wallpaper

jhonwattson

Right after studying the sites, My partner and i thus desire to set up my own, personal essayteam at the same time! find better insurance job

The quality of your articles

The quality of your articles and contents is great. Click Here

jhonwattson

This wasn't look internet websites by means of focused home elevators presented with question and present the property to consultant this point of view and therefore the page. nutrisystem

I beyond doubt appreciate

I beyond doubt appreciate your articles and blogs Free Pics

Wasp dudes! Awesome stuff

Wasp dudes! Awesome stuff keep it up. Familynano

Phenq Reviews

Phenq Diet Plan helps to Supercharge energy levels, burn extra fat, suppress appetite & start losing your weight. Buy PhenQ and save with our discount offer!

kavin

This really is additionally an excellent publish that we truly loved reading through. It's not daily which i possess the likelihood to determine some thing. gundry md vital reds

I must say that a succesful

I must say that a succesful family owned business in this day and age is a very refreshing sight! As well as this is a very refreshing site! http://movie4k.is/

robinjack

Looking to the future, the major challenge for the city of Bologna will be to live up to our past, which means implementing overdue reforms. vintage shops uk

Hmm… I read blogs on a

Hmm… I read blogs on a similar topic, but i never visited your blog. I added it to favorites and i’ll be your constant reader. texas apostille services

I love the blog. Great post.

I love the blog. Great post. It is very true, people must learn how to learn before they can learn. lol i know it sounds funny but its very true. . . buy reverbnation song plays

David

Which might succeed short-term, still it’s truly realistic long-term formula just for boys who want to come to be bring back a specialized child individuals can’t eliminate serious about. Hotels in Tayrona national park

robinjack

Textfeld ein. Dies ist erforderlich, um sicherzugehen, dass der Eintrag nicht durch einen automatischen Prozess erfolgt. Für die Vorschau ist das nicht erforderlich.loftplan

It is extremely excellent,

It is extremely excellent, yet go through the details as of this deal with. Buy PREGA NEWS PREGNANCY TEST STRIPS

Should there be another

Should there be another persuasive post you can share next time, I’ll be surely waiting for it. Microsoft Software

I wish more writers of this

I wish more writers of this sort of substance would take the time you did to explore and compose so well. I am exceptionally awed with your vision and knowledge. bathmate hydro pump

Pleasant post mate, keep up

Pleasant post mate, keep up the colossal work, simply imparted this to my friendz www.fellowpress.com

I propose merely very good

I propose merely very good along with reputable data, consequently visualize it: รายได้พิเศษ

I've just decided to create a

I've just decided to create a blog, which I have been wanting to do for a while. Thanks for this post, it's really useful! Rinjani Hiking

Once I thought about things

Once I thought about things like: why such information is for free here? Because when you write a book then at least on selling a book you get a percentage. Thank you and good luck on informing people more about it! industry army marketing

jhon

A person's peers are actually flaming about your merchandise as well at this moment I come across the key reason why. tradeonix review

sl786982

I thought haven’t read such distinctive material anywhere else on-line. Heating and Cooling Station

refinancing home

refinancing is the act of replacing one’s current home mortgage for another at a lower raterefinancing home

Male Extra

Male Extra™is one of the natural male enhancement pills that really work by aiding your erection size, controlling your ejaculations.Read complete user reviews here

super

this is the best post thanks for sharing with us.

networksolutions Coupons

jhonwattson

Viewing all webpage may make other individuals basically prefer to come up with a greater number of. I did the best which i was first pretty material as a result of. The solution in all likelihood practiced to your tier also it’s wonderful. That i regularly dispatch everyone. vfx body review

Great

I like your topic of selection for blog but want to suggest you for sharing some more information regarding your subject so that we can understand your thought more clearly
starfall games | nick jr | minecraft games | barney

jhonwattson

Reviewing every site will make some just simply really want to produce a lot more. I did so a great we was charming subject material via. Software program most probably made for any rate continue to it’s fantastic. I actually normally dispatch you actually. dna wealth blueprint 3.0 review

I’m inspired with the

I’m inspired with the surpassing and preachy listing that you furnish in such little timing. Cookie Jam Tool

jhonwattson

Reviewing every site will make some just simply really want to produce a lot more. I did so a great we was charming subject material via. Software program most probably made for any rate continue to it’s fantastic. I actually normally dispatch you actually. dna wealth blueprint 3.0 review

Your articles and contents

Your articles and contents are inspirational. check this out

Alex John

Amazing work dude! I have been great fan of your site. I love it!!!
payday loans online

Alex John

Hmm that’s blog is so special for me. I love reading this type of knowledge.
online payday loan

jackman10

Samira Laser Clinic in Scarborough should be your only choice for laser hair removal. Our precision equipment carefully removes your hair while keeping your skin soft and glowing. We specialize in laser hair removal, facials and microdermabrasion. We also perform waxing and sell laser hair removal machines! anti aging clinic

David

Checking out just about any web site may make people only desire to get a greater number of. I did an excellent i was first attractive written content with. It more than likely executed to the tier even now it’s extraordinary. My spouse and i generally dispatch anyone. bombillas led precio

David

Belonging to the start looking from your blogging, you have got possessed a relatively good go through through authoring. bombillas led

Friv 2 Games

More then awesome
game of thrones | glory | racing games | yepi 2

jhonwattson

Your blog has grown to become my best one-stop buy for things informative posting. Thank you so much to your terrific job. That i used among the many online websites everyone endorsed together with Over the internet the fact that best-dissertation is a good yet still. Your job is exemplary. http://www.organicsupplementsreview.com/perfect-biotics/

robinjack

Accederás a un menú en el que podrás editar su aspecto usando filtros. Funcionan de la .Best Mountain Bikes Under 200

Trying to say much

Trying to say much appreciated won't simply be sufficient, for the fantasti c clarity in your written work. I will right away get your rss channel to stay educated of any redesigns. www.istockpicker.com