Iz medija o nama...

Ako znate za neki novinarski članak koji se bavi našim radom ili nas samo spominju, a ne nalazi se na našim stranicama, molimo vas da nam javite na e-mail: infokom[at]masa-hr.org