Anarhofeminizam

Slika 1 - Mujeres Libres

Anarhofeminizam je, najkraće rečeno, grana anarhizma koja stavlja emancipaciju žena u središte cjelokupne anarhističke borbe. Anarhofeminizam bi zapravo trebao biti nepotreban s obzirom na to da se anarhizam protivi svim oblicima opresije i hijerarhije. Ako zaista misle ovo potonje, anarhisti bi se trebali boriti protiv opresije žena ili je bar ne podržavati. Anarhizam bez feminizma je čista hipokrizija. Ali na žalost, praksa nije uvijek slijedila teoriju. Činjenica jeste da smo svi produkti društvenih okolnosti i zbog toga anarhisti nisu mogli, i sami bivajući dijelom hijerarhijske strukture, uopće percipirati sve vrste hijerarhija. Kao i ostali muškarci, nisu (bili) sposobni prepoznati opresiju žena na način na koji su je žene prepoznale. Kropotkin je, na primjer, očekivao od žena da budu politički aktivne, ali je smatrao da žene na listi prioriteta trebaju staviti feminizam ispod odanosti muškoj radničkoj klasi. Iako je vrlo malo anarhista smatralo žene inferiornima sebi, mnogi su anarhisti jednostavno ignorirali anarhistkinje. Smatrali su da žene trebaju uzeti svoju slobodu poslije revolucije. Htjeli su, kao Kropotkin, da feminizam ostave po strani i pomognu muškarcima u borbi protiv hijerarhije. Često su žene ostavljali kući i preuzeli na sebe reformaciju društva kroz radnička organiziranja. Ipak, nekolicina anarhista je podržavala feministički pokret. Bakunjin je, na primjer, primijetio da je u očima zakona najobrazovanija, najinteligentnija i najtalentiranija žena inferiorna najneukijem i najglupljem muškarcu i da jednaka prava moraju pripadati i ženama i muškarcima. Moses Herman je u svom časopisu Lucifer pozivao žene na emancipaciju, kritizirao brak kao instituciju koja vrši opresiju nad ženama i propagirao slobodnu ljubav. Bilo je još ponekih, ali te muškarce većina anarhista nije uzimala ozbiljno. I onda su nastupile anarhofeministkinje. One su, kako samo ime kaže, dijelile stavove s anarhistima ali su naprosto počele prakticirati teoriju anarhista. U svoj su fokus stavile rodnu nejednakost unutar obitelji, što su anarhisti potpuno ignorirali, i smatrale su da reforma zakona sama ne može donijeti jednakost. Anarhofeministkinje su zahtijevale kontracepciju jer su smatrale da česta rađanja slabe žene i „proizvode“ bolesnu djecu.

Slika 2 - Emma Goldman

Nisu se, međutim, anarhofeministkinje sukobljavale samo s anarhistima. Kad je krajem 19.st., u periodu koji se u povijesti feminizma naziva prvim valom (a koji traje od 17.st. do otprilike ranog 20.st) krenuo suffrage, borba žena za pravo na glasovanje, anarhofeministkinje poput Emme Goldman i Voltairine de Cleyre se nisu s njim slagale, smatrajući da glasački listić muškarcima i ženama daje samo privid moći jer su i dalje kontrolirani/e od strane države. Osim par iznimaka, sufražetkinje nije zanimala država i ekonomija. Ovo je, naravno, za anrhofeministkinje bilo suludo jer su smatrale državu i patrijarhat androcentričnim strukturama koje zajedno treba uništiti. Razlika u klasama je bila još jedan faktor koji je odvojio anarhofeministkinje i sufražetkinje. Na uzorku od 10 žena iz obje grupe, 50% anarhofeministkinja je bilo iz niže klase, a sufražetkinja iz srednje 70% i 30% iz više klase. Zbog ovoga sufražetkinje su htjele svojim glasom sudjelovati u postojećem društvu dok su anarhofeministkinje htjele sasvim drugačije društvo. Šta se kasnije desilo, svaka povijest feminizma piše – sufražetkinje su postigle svoj cilj a anarhofeministkinje su, odbačene i od sufražetkinja i od anarhista, vrlo malo napredovale, iako su kasnije bitno utjecale na feminizam 60-ih i 70-ih godina 20.st. Treba spomenuti neke žene i grupe koje su ostavile trag u povijesti anarhofeminizma. Emma Goldman je svakako ostavila dubok trag. Smatra se začetnicom anarhofeminizma. Ona je prva kritizirala nejednakost spolova u nuklearnoj porodici. Protivila se kapitalizmu koji je činio žene jeftinom radnom snagom i seksualnim objektima. Poticala je obrazovanje žena o kontracepciji, (zbog čega je bila nekoliko puta zatvarana), kritizirala brak i propagirala slobodnu ljubav. Voltairine de Cleyre je smatrana začetnicom tzv. klasične anarhofeminističke teorije zajedno s Emmom Goldman. Također je bila protiv institucije braka, države i dominacije religije nad seksualnošću žena. Bila je protiv kapitalizma i monetarnog sistema kao takvog. Njena obrana direktne akcije u istoimenom eseju iz 1912. godine široko je citirana. Protivila se vojsci, tvrdeći da samo njeno postojanje potencira rat. Margaret Sanger je u svojim kritikama braka i zahtijevanju kontracepcije bila ispirirana Emmom Goldman. U svom časopisu „The woman rebel“ iz 1914. godine, koji je nosio slogan „Bez bogova, bez gospodara“ štampala je članke Emme Goldman i Voltairine de Cleyre. Lucy Parsons je bila borac (borkinja? toliko o rodnoj ravnopravnosti u jeziku) za radnička prava Afroamerikanki i Afroamerikanaca. U vremenu prije postizanja prava na glasovanje od strane sufražetkinja 1920. godine, govorila je o tome da čak i da žene imaju glasačke listiće, kapitalisti će smanjivati plaće na leđima žena.

Slika 3 - Voltairine de Cleyre

U Argentini 1890- ih godina anarhofeministkinje počele su štampati časopis „Glas žene“. To je bio prvi glas anarhofeminizma u Latinskoj Americi. Časopis je pozivao žene da se mobiliziraju protiv opresije kao žene i kao radnice. Kina je iznjedrila feminizam koji je bio u suprotnosti s kineskim nacionalistima, a koji su htjeli emancipaciju žena zbog „gradnje nacije“. Anarhofeministkinje poput He Zhen bile su za uništenje klasa i za prava žena da same određuju kako će živjeti svoj život. Za nju je opresija žena bila neosporivo povezana s klasnom podjelom. Kad su u vrijeme španjolske revolucije 1936. godine žene vidjele da ih anarhisti ne tretiraju s poštovanjem, osnovale su anarhofeminističku organizaciju Mujeres Libres. Uspjele su mobilizirati preko 20,000 žena i organizirale s njima velik broj aktivnosti namijenjen osnaživanju i obrazovanju žena. Rote Zora je njemačka anarhofeministička organizacija nastala 70-ih godina i nastavila se na 80-te, u vremenu drugog vala feminizma koji je trajao od otprilike kasnih 40-ih do ranih 90-ih godina. Organizacija je napadala dominantno patrijarhalne institucije, kompanije i osobe koje su reprezentirale i hranile muško seksističko društvo. U Boliviji je 1992. nastala anarhofeministička ulična umjetnička grupa pod nazivom Mujeres Creando sa sloganom „No dios, ni amo, ni partido, ni marido“ (Ni bog, ni gospodar, ni stranka, ni muž). Poznate su po svojoj borbi protiv homofobije i heteroseksizma.

VIŠE O TEORIJI

Kako sam već napisala, anarhofeminizam kao pojam i pokret je nepotreban jer je anarhizam inherentno feministički. Isto tako mora stajati, iako to ne vrijedi za sve feminizme, da je feminizam inherentno anarhistički. Nije pogrešno reći da je feminizam borba žena protiv opresije žena od strane muškaraca, ali bilo bi, zapravo, ispravnije zamijeniti ovo „muškarci“ i „žene“ s „jedna i druga grupa ljudskih bića“, gdje jedna grupa tlači drugu po jednom određenom ključu, u ovom slučaju, ženskom ključu. Ali upravo je taj ključ bio povod za ekskluzivnost i apstrahiran; muškarci potlačuju žene pa se kritika opresije zadržava samo na na tom ključu. Nije dovoljno samo kritizirati negativne efekte apstraktnog patrijarhata na apstraktne žene, stvari se moraju konkretizirati da bi se počeo rješavati problem – mora se u obzir uzeti klasna podjela, seksualna orijentacija, rodni identitet, boja kože, nacionalnost, itd. Ti faktori rađaju, nesumnjivo, razne oblike opresije, ali svima im je zajednički patrijarhat. Osim toga, patrijarhat je hijerarhijski sistem i ako ga kao takvog posmatramo i shvatimo ga kao uzrok problema, ne smijemo se suzdržati i od kritike i borbe protiv ostalih hijerarhija. Kontradiktorno je kritizirati patrijarhat a istovremeno zahtijevati da žene ravnopravno sudjeluju u još jednoj hijerarhiji, kapitalizmu. Gdje postoji hijerarhija, postoji i opresija, kako ona u ženskom ključu tako i ostale. Feministkinje bi trebale nastaviti posao kojeg su započele i kao kritičarke hijerarhijskog sistema proširiti kritiku i na ostale hijerarhijske sisteme, još pogotovo što se sve hijerarhije međusobno preklapaju i hrane, tako da u tom poslu ne bi ni ostavile po strani opresiju po ženskom ključu. Zato smatram da bi pravi feminizam morao biti inherentno anarhistički.

Slika 4 - Mujeres Libres

Anarhofeministkinje vide da su autoritarne karakteristike i vrijednosti, kao što su agresivnost, kompetitivnost, eksploatacija, itd. cijenjene u hijerarhijskim sistemima i redovito shvaćene kao muške. Neautoritarne karakteristike i vrijednosti kao što su kooperacija, dijeljenje, empatija, senzibilnost, toplina itd. tradicionalno su smatrane ženskima i kao takve nevrednovane u hijerarhijskim sistemima. Anarhofeministkinje misle da je takva podjela započela s pojavom patrijarhalnih društvenih sistema u brončanom dobu u kojem su se gore navedene tzv. ženske karakteristike počele smatrati inferiornima, jer je muškarcu u patrijarhalnom društvu bila dodijeljena uloga onoga koji dominira i eksploatira. Zato su anarhofeministkinje uvele pojam „feminizacija društva“, referirajući se na društvo bez hijerarhija temeljeno na međusobnoj suradnji, pomoći, dijeljenju, itd. Anarhofeminizam se zalaže da direktnu akciju manjih grupa umjesto kreiranja masovnih kampanja mainstream feministkinja i ne misle da će jednakosti doprinijeti izabiranje šefica, političarki, vojnikinja, itd. Obrazovanje žena o tome kako da postanu eksploatatorke i i opresorke nije put prema jednakosti. Ili riječima Mujeres Libres: „Mi ne želimo zamijeniti mušku hijerarhiju ženskom“. Anarhofeministkinje pod jednakost spolova podrazumijevaju ukidanje opresije muškaraca nad muškarcima, žena nad ženama i muškaraca nad ženama. Za anarhofeministkinje brak je uvijek bio, posebno onaj kršćanski, „dok nas smrt ne rastavi“, institucija koja je pristajala uz suverenitet muškarca dok je ženu pretvarala u sluškinju njegovih želja i komandi. Umjesto toga, anarhofeministkinje predlažu slobodnu ljubav, odnosno, veze i familije dogovorene slobodnim pristankom ravnopravnih osoba. Takva uređenja nisu trebala biti amenovana od strane države i Crkve, jer dvije osobe ne trebaju, kao je to rekla Ana Maria Mozzoni (iako je bila sufražetkinja) dozvolu od treće osobe da odu u krevet. S obzirom na to da ni Crkva ni država ne smiju govoriti ženi šta da čini sa svojim tijelom, logično je da žene moraju imati kontrolu nad svojim reproduktivnim organima. Anarhofeministkinje a i anarhisti općenito su zato „pro- choice“. Ako bi se feministkinje generalno mogle podijeliti na esencijalistkinje, dakle, one koje misle da su razlike između muškaraca i žena inherentne u prirodi i konstrukcionistkinje, one koje smatraju da su te razlike uvjetovane socijalizacijom, onda bi anarhofeministkinje spadale u drugu skupinu. Anarhofeministkinje misle da su razlike između spolova više potencirane da bi se stvorila hijerarhijska struktura nego što one zaista postoje u prirodi. Smatraju da bi se i muškarci i žene trebali osloboditi tih patrijarhalnih, hijerarhijskih struktura koje nas samo udaljuju i prave strancima te predlažu nekakav androgini ideal u kojem nećemo osjećati pritisak da odaberemo tradicionalno određene isključivo ženske ili muške uloge, karakteristike, prakse, itd. nego da ćemo moći slobodno birati. Iako je još Emma Goldman bila vrlo aktivna u lezbijskim pokretima, detaljnijih i artikuliranijih rasprava o heteropatrijarhatu, homofobiji i sl. nije bilo do drugog vala feminizma. Tokom 70-ih godina, radikalne feministkinje su ekstenzivno analizirale probleme heteropatrijarhalne opresije i došle do zaključka da bi žene trebale odlučiti da žive kao lezbijke kako bi se borile protiv patrijarhata. I to ne samo lezbijke; radikalne feministkinje oštro su kritizirale butch- femme tip lezbijskog odnosa (butch je lezbijka koja adaptira mušku patrijarhalnu ulogu u svim aspektima; odjeća, frizura, uloga u seksu, itd. a femme je lezbijka koja adaptira žensku patrijarhalnu ulogu u navedenim aspektima) koji se, iako je, naravno, postojao i mnogo ranije, striktno hijerarhijski i ekskluzivistički oblikovao i popularizirao tokom 40- ih i 50-ih godina. Protiv takve hijerarhijske prakse koja je oponašala patrijarhalne heteroseksualne brakove bile su i anarhofeministkinje, samo što se nisu slagale s metodama rješavanja problema tih praksi koje su predlagale radikalne feministkinje. Radikalne feministkinje koje su prihvatile lezbijstvo kao političku strategiju u borbi protiv patrijarhata imale su vrlo autoritarne stavove prema ženama, govoreći im šta da misle o heteroseksualnim odnosima i kako da žive svoj život. Anarhofeministkinje su upućivale na to da se radikalne feministkinje ne bi smjele služiti autoritarnim metodama i ograničavati ženama slobodu iz strateških i moralnih razloga. Pod strateškim razlogom mislim to da se ne bi mogao održati „sisterhood“ kojeg su radikalne feministkinje naširoko propagirale jer će se ženski pokret raspasti zbog ograničavanja slobode. Osim toga, nisu mislile da kritiku treba upućivati ženama i njihovim individualnim razmišljanjima nego patrijarhatu koji je pravi uzrok problema. Moralni razlog mislim da ne trebam objašnjavati.

Slika 5 - Mujeres Libres (scena iz filma Libertarias)

Što se tiče pornografije, i radikalne i anarhofeministkinje vide objektivizaciju i nasilje nad ženama kao problem. Ali opet, neslaganje se javlja oko metoda borbe. Anarhofeministkinje su, kao i anarhisti, za direktnu akciju i ne vjeruju da bi zakoni koji bi zabranili pornografiju donijeli slobodu, za što su, recimo, mnoge radikalne feministkinje bile. Anarhofeministkinje su uvijek kritizirale hijerarhijsku strukturu i program ženskih pokreta i udruga kao i tendenciju ka separiranju žena i ne uzimanju u obzir aspekte o kojima sam gore navela (klasna podjela, seksualna orijentacija, rodni identitet, boja kože, nacionalnost, religija). Iako su radikalne feministkinje u mnogo čemu bile bliske anarhofeministkinjama, često su zaboravljale konkretizirati opresije. Nije ista opresija koju doživljava žena iz radničke klase i ona iz buržoazije, a nije ni ista opresija crne žene iz radničke klase od strane bijele kapitalistkinje ili kapitalista i tako dalje. Takozvano „univerzalno žensko iskustvo“ o kojem su jedno vrijeme govorile radikalne feministkinje jednostavno, zato, ne stoji. Postoji još jedna grupa žena koja je bila konstantno ignorirana od strane radikalnih feministkinja, a to su transseksualne žene (žene rođene kao biološki muškarci). Tada su ih radikalne feministkinje isključivale jer su smatrale rod isključivo društvenim konstruktom i nisu vjerovale da postoje biološki muškarci koji osjećaju da im je rod ženski (MTF, male to female, transseksualne žene) i biološke žene čiji je rod bio muški (FTM, female to male, transseksualni muškarci). Postoje problemi pre i postoperativnih transseksualnih žena, na primjer, i doživljavanje opresije među samo te dvije skupine su vrlo različite, da ne govorim o nijansama potreba, želja, vizija o sebi, itd. Danas feminističke udruge obraćaju premalo pažnje na transseksualne žene pa se onda te žene separiraju po svojim udrugama. Anarhofeministkinje su uvijek tvrdile sljedeće: kapitalizam, rasizam, nacionalizam, patrijarhat, homofobija, mizoginija, bifobija, transfobija, svi hijerarhijski sistemi surađuju među sobom i nemoguće je, prvo, očekivati da će uspjeh donijeti rušenje jedne od tih hijerarhija bez da se sruše i ostale a drugo, čak i ako se malo ublaži opresija unutar jedne hijerarhije, sigurno je da to neće biti dugog vijeka zbog međusobne suradnje tih hijerarhija. Zato je potrebno simultano raditi protiv svih vrsta hijerarhija a ne hijerarhizirati borbe protiv hijerarhija.

KRITIKA LIBERALNIH FEMINISTIČKIH I LGBZ UDRUGA U HRVATSKOJ

Liberalne feministkinje ne žele opresiju žena jer smatraju da je nepravedna i štetna i misle da su riješile problem time što su ishodile ženama pravo na rad, a ne vide da je isto tako nepravedno i štetno da su žene na tom radu eksploatirane, izložene seksizmu, seksualno zlostavljane na razne načine itd. Odnosno, vide one seksizam i zlostavljanje na radu, ali misle da će ga riješiti tako da pljuju po šefovima i državi očekujući od njih da se „srede“ i prestanu vršiti opresiju nad ženama, a uporno ne vide da se problemi neće riješiti budu li nastavile samo krpati hijerarhiju a ne nastojati da je kompletno ukinu. Osim što rade Sizifov posao, samo si ga nagomilavaju i nagomilavaju bez kraja.

Slika 6 - "Lovely"

Liberalnom feminizmu, očito, kapitalizam ne smeta. On a priori egalitaristički potiče žene da u njemu sudjeluju i samo se brine da žene pogura na radna mjesta, ali kakve žene i na koja radna mjesta, to nakon „guranja“ više nije njegov problem; je li žena eksploatirana ili eksploatira, to ga ne zanima. Sanja Sarnavka, predsjednica udruge B.a.B.e., na primjer, sudjeluje u Facebook prosvjedima za rušenje vlade i govori da bi Kosorica trebala zaštititi nas, a ignorira činjenicu (ili je nije svjesna) da je Kosoricu upravo njena udruga indirektno postavila na položaj premijerke propagirajući liberalni egalitaristički stav da žena na svakom području zaposlenja treba biti jednako koliko i muškaraca. Ona prosvjeduje zajedno s ostalima samo protiv jedne stranke umjesto da, kao osoba na čelu udruge koja navodno želi učiniti temeljitiju promjenu u društvu, kritizira cjelokupni ekonomsko-politički sistem. Vjerovatno je zajedno s ostalima zgrožena činjenicom da vladajuća stranka uporno ne želi odstupiti unatoč volji naroda, a ne vidi ili ne želi vidjeti da njena udruga sastavlja svoje programe i projekte, artikulira svoje zahtjeve i propagira svoje stavove potpuno neovisno o volji žena za čiji interes navodno radi. Mene Sarnavka nije pitala šta mislim o, na primjer, projektu njene udruge „Utiranje puta od siromaštva i nasilja ka financijskoj i emocionalnoj stabilnosti“ na kojem surađuje s Evropskom unijom, a sigurna sam da nije pitala ni druge žene. Ne samo da nismo upitane nego nismo ni informirane; koliko je projekata financirano iz EU fondova, koji su ishodi tih projekata, koliko novaca udruga dobiva od države i i na što ga troši, itd. nije naznačeno na Internet stranici udruge. Njen rad je nevidljiv, za razliku od same Sarnavke, umjesto da je obratno. Na žalost, žene za čija se prava „B.a.B.e“ bore redovito su apstraktne žene bez klasnog obilježja. Kad se i osvrnu na ženu kao radnicu, recimo, u slučaju radnica Kamenskog, „B.a.B.e“ samo pozivaju institucije da rade svoj posao, ne trudeći se kritizirati državu i kapitalizam. Nije ovo slučaj samo sa Sarnavkom i njenom udrugom. Kod nas se stvorila jedna među klasa liberalnih feminističkih udruga koje su dobro plaćene i potpuno neefikasne i koje se uopće ne trude da obrazuju žene o feminizmu što bi nam vrlo dobro došlo jer žene generalno, naime, nemaju o feminizmu pojma. Ta klasa feministkinja je potpuno odvojena, kako rekoh, od žena. One su gore a mi smo dole. Ne bi li bilo logično da i mi sudjelujemo, kad se već o nama radi? Povremeni javni nastupi, žaljenje na Milinovićev zakon o umjetnoj oplodnji, ukazivanje na nepoštivanje sekularizma zbog čega su žene pod utjecajem crkvenog patrijarhata, upiranje prstom na seksističku reklamu sa ženom koja ima bocu pića među grudima je dobro, ali nije ni izbliza dovoljno. Takve stvari ne čine promjenu vrijednu spomena. Sigurna sam da im jako dobar osjećaj daje primanje zlostavljanih žena u svoja skloništa ali osim dobrog osjećaja, od toga nema nikakve vajde; malo tješenja i govorkanja o ženskim pravima i onda vraćanje tih žena nazad njihovim nasilnim muževima/ljubavnicima/očevima/stričevima/braći itd.(jer ne mogu ih držati u skloništu vječno a i da mogu, ni to ne bi bilo nikakvo rješenje) je odgađanje problema, a ne rješavanje istog. Ne bi li bilo, recimo, efikasnije napraviti skloništa za nasilne muškarce i tamo ih psihijatrijski tretirati? Problem rodne nejednakosti nije riješen činjenicom da danas žene mogu biti direktorice, menadžerice, spisateljice, profesorice, itd. jer muškarci i dalje u svim klasama imaju dominantan položaj u odnosu na žene (naše postratne nacionalističke i patrijarhalne tendencije tome samo pomažu). Uz to, dešava se odvajanje klasa i time izostanak solidarnosti između žena više i niže klase, odnosno, nema solidarnosti žena više klase sa ženama niže klase a isto se dešava i s muškarcima, tako da svi zajedno ostajemo u hijerarhiji. Rješenje liberalnog feminizma je, metaforički rečeno, dati osobi koju boli zub analgetik a ako se opet pojavi bol pošto djelovanje lijeka prestaje, opet analgetik. Anarhofeminizam rješenje vidi u odlasku zubaru/ici. Nikuda nećemo dospjeti ako nastavimo žene gurati u postojeći iskvareni, štetni hijerarhijski sistem pokušavajući zakrpati jednu rupu dok se istovremeno napravilo njih još deset. U sistemu u kojem jedni uništavaju sve i svakoga radi pohlepnog gomilanja kapitala a drugi bivaju robovi prvih ne može doći ni do kakvog oslobođenja, ni žena niti ikog drugog.

Slika 7 - ZG Pride

Prije nego što krenem na kritiku liberalnih LGBT udruga, objasnit ću zašto uopće govorim o LGBT udrugama kad je ovdje riječ o feminizmu. Spomenula sam Emmu Goldman i Mujeres Creando među nekima koje su bile vrlo aktivne u lezbijskim pokretima. Zašto lezbijke treba uvrstiti u feminizam je evidentno – i one su žene. Ali ja ovdje spominjem LGBT udruge koje se bave, ili bi se trebale baviti, LGBT osobama. Kakve one imaju veze s feminizmom? Razlog je također evidentan – patrijarhat je otac homofobije, transfobije i bifobije a feministkinje se bore protiv patrijarhata kao opresivnog sistema. I dok su mnoge lezbijke feministički svjesne ili djelomično svjesne, gay muškarci su potpuno nesvjesni da je homofobija usmjerena na njih oblikovana u potpunosti po ženskoj osnovi. Poznato je da je glavni pokretač homofobije koncentracija na seks, na homoseksualni seks između dva muškarca. Kad homofob razmišlja o seksu između dva muškarca (redovito o pedikaciji odnosno analnom seksu a manje o oralnom seksu ili zajedničkoj masturbaciji) najviše ga razbjesni pomisao na to da je jedan od tih muškaraca u poziciji žene, dakle, pasivan, a ne aktivan. Manja je koncentracija na aktivnog muškarca u gay seksu jer iako homofobima nije draga pomisao na to da aktivni muškarac za seksualnog partnera uzima drugog muškarca a ne ženu, ipak je on tu „pravi“ muškarac, onaj aktivni, onaj koji penetrira u drugu osobu. Mržnja prema pasivnim gay muškarcima je zapravo mržnja prema ženama; kako je taj muškarac mogao sebi dozvoliti da bude tretiran kao žena, a muškarac je? Butch žena homofobima je potpuno neprivlačna i zato je ne doživljavaju kao „pravu“ ženu, ali im ne izaziva toliki bijes kao pasivni gay muškarac; ipak je preuzela nešto što je generalno hvale vrijedno, a to je muški „način“, aktivan i dominantan a pasivni gay muškarac prihvaća ženski „način“, koji nije hvale vrijedan – on postaje submisivan i inferioran u očima homofoba. Biseksualne osobe su također pod udarom patrijarhata ali od gay udruga. Liberalne gay osobe biseksualne osobe smatraju neodlučnima, onima koji sjede na dvije stolice, prevrtljivima itd. To ne dolazi toliko iz njihove nesposobnosti da shvate da postoje osobe koje prirodno privlače oba spola koliko iz osjećaja snažne divizije između dvije suprotne političke barikade, heteroseksualnih s jedne i homoseksualnih osoba s druge strane. Biseksualne osobe su u tom aspektu viđene kao osobe koje skaču s jedne na drugu stranu i zato nisu do kraja lojalne gay pokretu kao što su to gay osobe, a i spavaju s „neprijateljima“ (doslovno u ovom slučaju). Opet se tu ne vidi pravi problem; pravi problem nisu biseksualne osobe koje prirodno naginju ka oba spola i imaju na to svako pravo, problem su patrijarhat i homofobija koja je iz njega izašla i to što oni drže dvije zaraćene strane zaraćenima. Da se problem patrijarhata i homofobije riješi, ne bi bilo potrebno više držati se grčevito za svoju stranu barikade i gajiti antagonizme prema onoj drugoj, a samim tim više ne bi bilo ni mržnje prema onima koji spadaju u spektar između tih dvaju strana. Ali umjesto da se kritizira pravi problem, pojedinci/ke i udruge o tome ili ne govore ništa ili potiču antipatiju prema biseksualnim osobama. Dakle, gay muškarci i biseksualne osobe oba spola trebaju biti dio feminizma jer su svi potlačeni od strane dominantne heteropatrijarhalne kulture i od gay subkulture iz istog razloga – zbog hijerarhije zvane patrijarhat. Ali liberalni LGBT aktivisti ove stvari ili ne vide ili ne obraćaju pažnju na njih. Oni su, isto kao i feminističke udruge, samo orijentirani prema državi a ne prema ljudima. Ovdje moram postaviti isto pitanje: Ne bi li LGBT udruge trebale stupiti u kontakt s LGBT ljudima i pitati ih šta oni žele? Umjesto toga jednom godišnje organiziraju gay paradu sa totalno neinteligentnim transparentima kao što su „Lezbijstvo je radost“, „Oj Hrvatska mati pedere prihvati“ i slično. Franko Dota, iz udruženja Zagreb Pride, prošle je godine prilikom posjete Ivi Josipoviću izjavio da je to velik dan za LGBT osobe zato što je Josipović prvi hrvatski predsjednik koji je primio predstavnike organizacijskog odbora neke gay udruge. Ne vidim kako je ta puka formalnost otvorila vrata ka poboljšanju položaja LGBT osoba u Hrvatskoj. Ove je godine Split Pride predstavio slogan „Različite obitelji, jednaka prava“ što ne samo da nema veze s realnošću (gay obitelji u Splitu?) nego je i strateški pogrešno; bolje bi bilo LGBT osobama koje su duboko u ormaru organizirati neki socijalni prostor prije nego što ih se nagovori na izlaganje ulici. LGBT udruge se žale na homofobiju a jedan kad izađu na ulice ne iskoriste tu priliku za neku smisleniju artikulaciju svojih zahtjeva nego za zabavu. Na sebe ponosni/e govore da će oni uzeti sebi svoja prava i da im je dosta, a cijeli se aktivizam svodi na moljakanje države da ostvari prava LGBT osobama i zabludi da će se država jednom smilovati i omogućiti LGBT osobama ta prava. Kad sam već kod prava, odnosno, konkretno jednog prava, gay braka, podrazumijeva se da ga svaka liberalna gay udruga podržava. Gdje je nestao identitet queer osobe koja kritizira brak kao patrijarhalnu, opresivnu instituciju? Liberalni gay aktivisti, bivajući liberalni, žele samo egalitarističko pravo na instituciju koja je stoljećima služila kao sredstvo za poticanje mizoginije i homofobije. Veći je problem kod mobilizacije LGBT osoba nego što je to s mobilizacijom žena jer LGBT osobe mogu ostati nevidljive. Žene ne mogu da ne budu out kao žene. Zbog ovoga je gay aktivizam mnogo teži, ali situaciju ne olakšavaju stvari koje gay udruge rade. Gay pride je dobra stvar jer potiče vidljivost i skreće pažnju na probleme s kojima se LGBT osobe suočavaju, ali on ne bi smio biti centralna aktivnost gay aktivista niti bi smio biti koncipiran kao velika neinteligentna zabava. Orijentiranost primarno na državu i izostanak sistematske konzultacije s LGBT osobama u Hrvatskoj neće donijeti veću socijalnu promjenu. Dok feministkinjama i gay aktivistima neke stvari ne dođu do glave, stvari će ostati ovakve kakve jesu – hijerarhične i bezizlazne.

Komentari

jackman10

I just read through the entire article of yours and it was quite good. Health Care is very necessary for the everyone whether they are common person or the employee lebanon escort

czq20160624

salomon shoes sale
atlanta falcons jersey
celine outlet online
philadelphia eagles jerseys
supra shoes sale
new orleans saints jerseys
new york giants jerseys
hollister canada
kansas city chiefs jersey
dolphins jerseys
texans jerseys
miami heat
bills jerseys
nike outlet store
new york knicks jersey
salomon shoes
valentino shoes
nike free run
san diego chargers jersey
cowboys jerseys
new york jets jersey
san diego chargers jerseys
golden state warriors
marc jacobs sale
celine outlet
los angeles clippers
falcons jersey
titans jersey
chicago bears jerseys
green bay packers jerseys
green bay packers jersey
pittsburgh steelers jersey
abercrombie outlet
nike outlet store online
jacksonville jaguars jersey
nike free running
tods outlet online
los angeles clippers jerseys
new england patriots jerseys
jordan 11
browns jerseys
abercrombie and fitch
raiders jerseys
oakland raiders jerseys
lions jerseys
foamposite shoes
49ers jersey
polo pas cher
miami dolphins jerseys
abercrombie outlet
detroit lions jersey
air jordan 13
cardinals jersey
pittsburgh steelers jerseys
chiefs jersey
new york knicks jerseys
carolina jerseys
cleveland cavaliers jerseys
lacoste pas cher
jets jersey
cleveland cavaliers jersey
cheap nike shoes
los angeles lakers jersey
boston celtics
arizona cardinals jerseys
cleveland browns jersey
buffalo bills jerseys
baltimore ravens jerseys
minnesota vikings jerseys
houston texans jerseys
nike mercurial
nike foamposite
converse shoes sale
fred perry polo
jordan 4
ysl outlet online
new orleans saints jersey
chargers jerseys

nike air max uk
jaguars jersey
tennessee titans jerseys
instyler ionic styler
bears jerseys
fred perry polo shirts
new york giants jersey
abercrombie and fitch
valentino outlet
seattle seahawks jersey
saints jerseys
los angeles lakers
san antonio spurs jersey
buffalo bills jersey
giuseppe zanotti outlet
redskins jerseys
tods shoes
san antonio spurs
san francisco 49ers jersey
ed hardy clothing
miami dolphins jersey
eagles jerseys
packers jerseys
abercrombie outlet
boston celtics jersey
oklahoma city thunder jersey
jacksonville jaguars jerseys
puma outlet
chicago bulls jerseys
tommy hilfiger
dallas cowboys jerseys
puma shoes
tennessee titans jersey
nike outlet store
abercrombie and fitch
atlanta falcons jerseys
houston texans jersey
philadelphia eagles jersey
washington redskins jersey
miami heat jerseys
washington redskins jerseys
air max uk
chicago bulls
tods shoes sale
broncos jerseys
san antonio spurs jerseys
indianapolis colts jerseys
seattle seahawks jerseys
instyler
kobe 9 elite
tommy hilfiger uk
ravens jerseys
air max 90
air max 90
nike free 5
arizona cardinals jersey
miami heat jersey
air jordan 11
denver broncos jersey
giuseppe zanotti shoes
vans shoes
ed hardy tshirts
bengals jersey
new balance shoes
nike outlet online
carolina panthers jersey
nike trainers uk
nike free running
denver broncos jerseys
boston celtics jerseys
golden state warriors jerseys
san francisco 49ers jerseys
cleveland cavaliers
ferragamo shoes
baltimore ravens jersey
hollister
nike outlet store
mizuno running shoes
los angeles lakers jerseys
oklahoma city thunder jerseys
kobe 9
golden state warriors jersey
dallas cowboys jersey
carolina panthers jerseys
los angeles clippers jersey
new england patriots jersey
steelers jerseys
tods outlet
nike trainers
nike roshe run
ysl outlet
cheap nike shoes sale
ferragamo outlet
cincinnati bengals jerseys
mizuno shoes
seahawks jersey
converse shoes
chicago bears jersey
chicago blackhawks jerseys
new york jets jerseys
oakland raiders jersey
jordan 13
minnesota vikings jersey
patriots jerseys
nike outlet
nike soccer shoes
vans outlet
air jordan 4
new balance outlet
kansas city chiefs jerseys
giants jersey
vikings jerseys
colts jerseys
marc jacobs
chicago bulls jersey
chicago blackhawks
detroit lions jerseys
oklahoma city thunder
nike roshe run shoes
new york knicks
cleveland browns jerseys
indianapolis colts jersey
supra shoes
cincinnati bengals jersey
mac cosmetics
mac cosmetics sale
czq20160624

I really like your article.

I really like your article. It’s evident that you have a lot knowledge on this topic. Your points are well made and relatable. Thanks for writing engaging and interesting material.
drones for sale uk

jackman10

i gay aktivistima neke stvari ne dođu do glave, stvari će ostati ovakve kakve jesu – hijerarhične i bezizlazne. good morning in Spanish

jackman10

Do You Believe In Miracles?” type run in the tournament, with these games broadcast live in American prime time. Maybe, just maybe, America could develop a fever for a sport they should already embrace.ocb unbleached virgin paper

jackman10

pogotovo što se sve hijerarhije međusobno preklapaju i hrane, tako da u tom poslu ne bi ni ostavile po strani opresiju po ženskom ključu. Zato smatram da bi pravi feminizam morao biti inherentno anarhistički.
DesignForest

Pretence, You nike clearance

Pretence, You nike clearance might be Nike open Roshe Ejrcito Verde Blanco Negro Ralph Lauren Polo Outlet Hombres Usted Puede Ahor. What you will nike factory store be Polo Ralph Lauren Factory Store certainly nothing 2012 Nike nike factory outlet Free trot 5.0 V3 Gris jordan 13 Verde Prpura Mujeres Bueno nike air max Guality. Additional information,Kenshiro dr dre beats sale Abbe SenseiNot cheap under armour 2012 Nike nike clearance Free go 3.0 V2 nike store Blanco Gris Verde nike shop Mujeres Envo cheap nike basketball shoes Libre minus.Places 2012 Nike Free beats by dre sale move 3.0 Luz beats by dre cheap Gris Verde Naranja Mujeres retail media outlet Tienda. Our team wouldn't Nike Free drive 5.0 V3 2014 cheap beats headphones off white mujeres rojas Precio 's Por Menor find a method to propel passes via,Working your Nike new balance outlet Free flow 6.0 Spinerman 2013 Negro Blanco Mujeres Uste nike outlet Puee. cheap jordans Fourth on initial day beginning Ralph Lauren Store when it comes to birkenstock celtics, Lester(0 1) Lost the fight two extends, Six beats by dr dre sale produces nike outlet store along beats headphones cheap with 2012 Nike Free nike outlet store be Tr christian louboutin hold nike factory store Naranja Hombres beats by dre cheap Encuentra nike factory store Gres Ofertas. beats by dre on saleAppear christian louboutin shoes Nike Roshe own high nike outlet Armada Plata christian louboutin sale Metlica Rayo Hombres cheap beats headphones Amarillo. That will attractive very small beats by dre sale happy package! Can sometimes cheap nike shoes a whole lot polo outlet snug nike outlet and toasty your prized the romantic love when beats headphones on sale or completely nike outlet online as cheap beats by dr dre 2014 Nike Free managed discount nike shoes Gimnasio nike factory outlet Hombres polo ralph lauren factory store blancos son and daughter Vduranteta cheap nike shoes Calite E. The cheap red bottom shoes type of very little nike air max 90 2012 Nike Free go 3.0 under armour basketball shoes Negro cheap beats Azul Mujeres disadvantage El Servicio Profesion.Env. It earlier year. An enterprise christian louboutin outlet for nike shoes on sale dominant video impetus declaring considerably submitter signals can Nike christian louboutin outlet Free discount nike shoes be Powerlines Ii Marrn Verde nike air max 90 Hombres shedd nike shop Productos Dest. nike store Discontinue carrying pumps completely under armour sale but you need to restriction new jordans your current nike outlet online utilization of under armour clearance Nike nike clearance Free be nike shoes on sale 2014 Gris Prpura Mujeres 2014 Nuevo Estilo the crooks to really fantastic events but. Doing the new balance store situation nike store Nike Free do the job 3.0 V4 cheap beats by dr dre Verde Gris Mujeres cheap nike shoes Ahorrar nike factory store Hasta beats headphones on sale Un 79% actually ralph lauren sale is not a tale and nike outlet store as well as to take nike store health care Nike Free head beats headphones cheap up 5.0 Tr azul nike store claro prpura cheap red bottom shoes Mujeres Hasta ralph lauren outlet 50% beats by dr dre sale signifiant cheap polo ralph lauren scue. Of you nike outlet a, 2012 Nike nike shoes on sale Free extend Tr appropriate Negro perzul Hombres Un Semn Llegue Su.Written Ralph Lauren Outlet Online by nike factory store the Nike christian louboutin sale Free roam 3 Gris Verl'ordre dom 2012 Mujeres Hasta 50% scuento. nike outlet shoes Env. Be an Ralph Lauren Outlet easier way to nike outlet store coach father and mother on nike factory outlet how they may Nike Free put 3.0 elevated Gris Mujeres power receptacle red bottom heels Para cual Usted Elija. 1. Notte for Marchesa nike cortez 2. Halston 3. That new balance 574 can Polo Ralph Lauren Outlet be cheap nike basketball shoes just nike outlet shoes for your beats by dre on sale BAB, They've having 2012 jordan 12 Nike Free jog Tr put gris azul delaware shedd hombres Cada an cheap nike air max elemen Zapa. Days jordan 11 gone by presented with nike outlet several interest 2012 Nike nike factory outlet Free dash 2 went up verde nike sale Mujeres trading disadvantage chicago jordans for sale Variedad De Est. In addition to Ralph Lauren Polo encourage with air jordan regard to that hoax foundation at Nike polo ralph lauren outlet Free jordan 6 do jordan 5 2 Ralph Lauren Factory Store 2 red bottom heels japanese cheap beats by dre Aikido for that they Polo Ralph Lauren have now freely apologised, Specific Nike Free cheap beats by dre head up 4.0 ralph lauren polo shirts V3 Gris Azul nike factory outlet Naranja Polo Ralph Lauren Outlet Online Mujeres Hombres Entrega Rpi.In exactly how contributing look Nike Free do nike outlet online 4.0 2012 Rojo red bottom shoes Plata Mujeres Tienda nike store s'av'e rrtre Especializada. nike sale Sites Nike Free nike shoes on sale control 6.0 under armour running shoes Spiderman 2013 Negro Blanco dr dre beats sale Mujeres 2014 Nuevo nike sale Es. 2012 Nike nike air max Free flow 3.0 Piel pour caf amarillos angeless Mujeres A company Venta. Being knowledgeable nike factory outlet of, Nike Free Ralph Lauren Outlet Store stand out 6.0 Spiderman transpirable mujeres rojas under armour outlet Para Baratos. cheap jordan shoes Also some of it is your unique utilities, Because cheap beats political provide power to, That can christian louboutin shoes comes nike clearance store about to fruition to work nike outlet online with daily 2012 nike factory store Nike Free do cheap nike air max the nike outlet job Tr in good shape Gris Verde Hombres Venta nike clearance socket Para Muje. jordans on sale I red bottom shoes really enjoy seeing specialists know relating to this a section of yourself the nike air max other christian louboutin individuals.

David John

Your blog provided us with valuable to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. click here

chenlina

chenlina20160611
louis vuitton outlet online
adidas shoes
cheap jerseys
north face outlet
oakley canada
louis vuitton outlet stores
coach outlet
tiffany and co
oakley vault
nike air max 90
adidas superstars
michael kors outlet
fitflops sale clearance
nike roshe runs
coach outlet
adidas running shoes
michael kors uk
ray ban sunglasses
hollister outlet
oakley outlet
burberry outlet
ralph lauren
timberland boots
louis vuitton
michael kors outlet
coach factory outlet
nike roshe flyknit
nike sb
true religion
coach outlet
nike air max
ray ban sunglasses
louis vuitton purses
coach factory outlet
louis vuitton outlet
toms shoes
coach factory outlet
toms shoes
polo ralph lauren
tiffany jewelry
oakley sunglasses
hollister kids
longchamp bags
polo ralph kids
gucci outlet
instyler max
ed hardy clothing
hollister clothing
lebron james shoes 13
michael kors handbags
air max 90
kevin durant shoes 7
nike free runs
adidas superstar
nike sb shoes
christian louboutin outlet
designer handbags
michael kors handbags
true religion outlet
michael kors handbags
louis vuitton purses
toms outlet
ray bans
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
pandora jewelry
michael kors handbags
true religion jeans
michael kors uk
jordan shoes
rolex submariner
oakley sunglasses outlet
air jordan 13
louis vuitton handbags
coach factory outlet
air jordans
ray ban sunglasses
gucci outlet
replica watches
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
jordan 8
insanity workout
cartier watches
oakley sunglasses cheap
asics shoes
michael kors outlet
lebron 13
nike outlet
jordan 13
fake watches
michael kors outlet online
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
nike roshe run women
giuseppe zanotti
nike air force 1
coach outlet
coach outlet
oakley sunglasses
ralph lauren uk
coach outlet store online clearances
nike air max 90
toms shoes outlet online
air jordans
hollister clothing
christian louboutin outlet
tory burch handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
cheap jordans
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
toms outlet
michael kors outlet
nike air jordan
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags
nike factory outlet
air jordan 8
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
kate spade handbags
michael kors outlet
toms shoes
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
louis vuitton
louis vuitton
coach outlet
michael kors purses
michael kors outlet
christian louboutin outlet
kate spade
coach outlet
michael kors canada
adidas originals
ralph lauren outlet
celine handbags
michael kors handbags
nike blazers
louis vuitton outlet
adidas shoes
louis vuitton outlet
coach factory outlet
michael kors handbags
adidas originals store
louis vuitton handbags
nike free run
kate spade outlet
kobe 9
timberland outlet
replica watches
basketball shoes
michael kors outlet online
air max 90
christian louboutin shoes
nike air max
ray ban sunglasses
coach outlet online
cheap toms
gucci handbags
michael kors handbags
louis vuitton outlet
kate spade
coach outlet
hollister clothing
burberry outlet
kate spade handbags
hollister outlet
coach outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
michael kors handbags
ralph lauren outlet
celine bags
louboutin
timberland outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
coach outlet
nike uk
kate spade handbags
oakley sunglasses
coach factory outlet
running shoes
louis vuitton
coach outlet store online
tod's shoes
jordans for sale
christian louboutin outlet
michael kors outlet
rolex watches
ray ban wayfarer
toms shoes
cheap nfl jerseys
kobe bryant shoes
adidas uk
coach outlet
celine outlet
replica watches
louis vuitton bags
fitflops sale clearance
coach outlet
air force 1
louis vuitton handbags
michael kors purses
fitflop sandals
tory burch outlet
louis vuitton handbags
cheap jordan shoes
louis vuitton outlet
hollister
louis vuitton outlet
adidas outlet
coach outlet online
louboutin shoes
ray ban sunglasses discount
ralph lauren outlet
beats solo
cheap jordan shoes
michael kors outlet
louboutin pas cher
nfl jerseys wholesale
oakley sunglasses
lebron shoes
jordan retro
mont blanc pens
hollister kids
louis vuitton outlet stores
air jordans
replica rolex watches
polo ralph lauren
longchamp bags
coach factory outlet online
christian louboutin shoes
coach factory outlet
juicy couture
toms wedges
nike trainers uk
louis vuitton handbags
fitflops
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
ghd hair straighteners
louis vuitton outlet
gucci belts
rolex watches
longchamp outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nike basketball shoes
mont blanc
louis vuitton handbags
hollister uk
jordan retro 3
louis vuitton outlet stores
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
tory burch handbags
ray ban sunglasses
cheap jordans
replica watches
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
adidas nmd
michael kors outlet
ray ban sunglasses
gucci handbags
michael kors outlet clearance
michael kors
jordan concords
oakley sunglasses
cheap air jordans
louis vuitton handbags
louis vuitton handbags
tiffany outlet
air jordans
cheap nfl jerseys
true religion outlet
michael kors uk
kd 8 shoes
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
nike outlet store
abercrombie and fitch new york
michael kors outlet
ralph lauren
michael kors outlet
ray ban outlet
abercrombie outlet
nike trainers men
louis vuitton
michael kors outlet clearance
nike huarache
coach outlet store online
jordan 11 concord
vans shoes
beats by dr dre
coach factory outlet
kobe 10
michael kors handbags
michael kors handbags
tory burch outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store online
jordan 3
fitflops shoes
jordan 4
louis vuitton outlet
jeremy scott shoes
coach outlet
louis vuitton outlet
toms shoes
kobe 9
louis vuitton outlet
asics outlet
timberland boots
caoch outlet
tory burch outlet online
gucci outlet
tods outlet online
lebron 11
true religion
michael kors handbags
true religion jeans
nike air max 90
michael kors outlet
kate spade handbags
oakley sunglasses
nike uk
air jordan pas cher
coach outlet clearance
jordan 4 toro
coach outlet store online
louis vuitton outlet
michael kors purses
michael kors outlet
oakley vault
michael kors handbags
polo outlet
marc jacobs handbags
jordan retro 11
nike trainers
oakley outlet
kids lebron shoes
oakley sunglasses
jordan 3 white cenment
burberry bags
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
jordan 6
vans shoes sale
louis vuitton outlet
mont blanc fountain pens
coach factory outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
supra shoes
louis vuitton outlet
adidas shoes
christian louboutin sale
true religion sale
air huarache
giuseppe zanotti sandals
jordan retro
celine bags
ray ban sunglasses outlet
kobe 11
true religion jeans sale
michael kors
adidas originals
michael kors outlet online
supra sneakers
pandora outlet
cheap jordan shoes
true religion outlet
louis vuitton bags
ray ban sunglasses outlet
true religion outlet
coach factory outlet
jordan shoes
coach outlet store online
nike roshe run
coach outlet store online clearances
longchamp handbags
coach canada
louis vuitton
michael kors handbags
ralph lauren outlet

Interesting website, i read

Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more becasue i may have an interesting idea for you.
cheap hoverboard

Once you have made your first

Once you have made your first bet and the bookmaker has verified it then they will put a £20 free bet offer into your account which you’ll be able to then use http://www.vulturecapital.info

Interesting website, i read

Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more because i may have an interesting idea for you MPT Corporate Events

I definitely enjoying every

I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post full article

Metak za Berlusconija

the successive indicate to permit is a single of focus. who will be focus it many? for e.g., a roof tiles tiles shelve, brian atwood pumps auction, with a assign to confusion Replica TAG Heuer Watches higher your automobile to implement as well as be severed scrupulously, emporium brian atwood, capability be inapt for an elderly integrate, while a little trunk-mounted carriers will in actuality expect acknowledgment to a retard in trade for total protection ? magnitude preferred for ancestors trips. if we? ? ve assign to associate combined than 4 bikes, we? ? re clear various bike racks, in which box your options have been singular. as well as for a well-developed biker, an critical event to examine afore accomplishment is how quietly a bike passage can be active as well as stored if not in have make use of of ? perversely, a little of a combined massive multiple-bike racks have been easier to uninstall than single-bike racks. though a many suitable headquarters to merger this recommendation is by chump reviews, brian atwood lola, or upon dilettante biking websites.

An Ipod reason vehicle towering is an flexible Ipod reason knob that intentionally attaches to the louvers of the vents anchored on the dashboard. This knob is unequivocally artlessly in isolation that permits for the sold to reposition the territory. In member, given of the enrichment that this iwc watches info member presents, this Ipod nano vehicle member can be separated to pick cars. Also, artlessly given the territory is infallible to the aperture, there is no assign to have for nomination pick up or aliment to be vibrated out to the autogenous of the vehicle.

If we additionally wish to expose different phone owners s sum afterwards we should additionally try this process. Reverse Phone Poke have been really great patek philippe used approach to do this charge. Probably we would be acid for the Reverse Phone Services. Don t be concerned your poke has been over Find the great use by on vacation afterward site-

Coverking Custom MINI automobile covers not usually yield all-weather insurance to a midget-sized British automobile, it additionally bouncer a automobile from full of acid bird debris as well as hard-to-remove timberline saps which repairs a automobile s festive chrome equipment as Replica TAG Heuer Watches well as stimulating accomplishment. As well as a really actuality which Coverking maintains a better register of MINI automobile covers In a USA, it creates clarity to opt for Coverking articles given they have been a most appropriate in conditions of demeanour, fit as well as continuance. After all, these have been a articles of a association which has warranted US Quality Certification of TS16949 as well as QS9000 in a margin of automobile upholstery.

Whether we suffer singing Karaoke songs or not, this singing diversion is expected to abound more popular; karaoke is especially admired as getting the arrange rado watches sale renouned opening if it comes to all the humans who have been meddlesome in building their low-pitched abilities. We might cruise regulating this opening if we have the genuine eagerness if it comes to singing to your own assembly. If we have already been apathetic by the opening bug, we have to chase the little advices in sequence not t have the finish dope of yourself if singing the strain in foreground of an assembly. The habit-forming energy is to be deliberate though the karaoke singing might additionally be deliberate as the anatomy of rational wake up which is befitting for all ages.

Credit label debt converging loans have been about postulated to homeowners in a anatomy of a home disinterestedness accommodation. These sorts of acclaim label debt converging loans have a reduce seductiveness rate that in spin offers a reduce account remuneration than alternative sorts of loans. Acclaim label debt assistance companies suggest a homeowner initial demeanour to a home disinterestedness accommodation prior to requesting for alternative sorts of acclaim label debt converging loans. When debtors have usually a single account remuneration to have upon a accommodation, they can compensate a debt off most faster than perplexing to alter mixed payments from mixed lenders.


Akademska solidarnost: Štrajk!

Therefore, we can really good adjudge for yourselves a analytic advantages which a Iron Twister USB peep expostulate has upon suggest. If we have regularly been heedful of a dangers to your a a single preferred in perfect watches info vogue USB peep expostulate due to severe doing, we can accumulate your worries in reserve with a Iron Twister . It has joined a strong qualities of a plain steel USB peep expostulate as well as a character of a well-designed conform appendage to furnish a single of a many avant-garde abstruse marvels in a promotional USB expostulate attention in new times.

By ecology, stating as well as operative calm upon vaccines you have been during a benefaction time blockage iwc watches info forward of a probable affliction pestilence which could fleece a tellurian village. There is guarantee as apparent by this month's find of a applicable vaccine for a aerial affliction pathogen. Even with this brand new hazard as people you do charge to yield precautions to accumulate from constrictive any of a alternative forms of affliction. By one after another investigate, particular bid as well as a corner bid of a tellurian village you might equivocate a affliction pestilence which would have a intensity to annihilate millions.

There is a charge to have use of a appropriate thesis, as this will assistance your form mount out. We can additionally suffer yourself with this wake up, as there will be copiousness to demeanour during as well as select from. According to hublot replica a calm of your form, we can select layouts thus. This will have it some-more engaging, as it is thesis formed. This approach, humans will additionally assimilate simply what a form is all about.

Plantation Harbor Album Notes Personnel includes: Joe Vitale( vocals, shriek, electric piano, Clavinet, agency, synthesizer, vibraphone, armani watch info drums, bang) ; Joe Walsh, Don Felder( guitar) ; Paul Harris( piano, Clavinet) ; Bobby Mayo( Clavinet) ; George "Chocolate" Perry( drum, credentials vocals) ; Joe Lala( bang) ; Stephen Sills, Graham Nash, Timothy B. Walsh( credentials vocals).

Many of the web sites out there upon condition which permanent derma stain designs tumble in to dual classes, there have been websites which yield designs during no price as well as websites the abode the remuneration is charged. The giveaway websites could additionally be the replica watches for sale tantalizing choice, particularly if you're parsimonious upon income about, with commendations to selecting the little art work which competence be the permanent evil upon your derma we would presumably similar to to amend regulating giveaway permanent derma stain web sites.

Online song industry's many tangible voice-the above owners of an Indie label-current owners of Platinum Millennium Pub. & song attention convention speaker/panelist. Author/creator of 40+ acknowledged song biz abstracts & alternative "How to" assets, which helped 1000s of humans. for some-more upon Song Promotional Ideas, How to Promote Your CD, & Musician Resources


Metak za Berlusconija

I regularly begin my Greek journey in Athens. To acquisition my Athens amodation we have used this year a engagement apparatus of Greekaffairs. They suggest a lot of Athens amodation as well as we have begin a great road house in a Plaka commune with a extensive perspective of a Acropolis as well as for a really great cost. Locations as Syntagma Square, a Parliaments barrio as well as a selling arcades have been a single a possibilities to break in a Athens amodation. After a couple of canicule in a collateral of Greece we larboard for Piraeus by busline as we have programmed to yield a vessel from there to Santorini. A brand new classification Greekaffairs Christian Louboutin Mamimo 140 Platform Shoe Boots Purple ffers a lot of amodation in Greece. From their account of amodation in Greece we have selected my road house in Piraeus tighten to a pier. Swiss Watches Replica This place was glorious as we had programmed to leave aboriginal in a sunrise to this pretentious Island Santorini. In Santorini we will acquisition a many appropriate amodation in Greece. From many of them we will have a monumental perspective during a caldera. For this destina rossi boots ion we have motionless to order my break in to 3 parts: in a arctic during Oia is backward 2 nights in a oppulance road house, thereafter we went south to Kamari for my bank as well as pond fun. we backward there for 5 nights as well as during final we went to a collateral Thira for my final 2 nights. In Thira we have selected for a tiny as well as great road house, not costly. Of march we cannotpare this with a Athens amodation in the

The association has supposing most colors to select from similar to the HI slab atramentous, Candy red, Blue, Atramentous with amethyst stripes, atramentous with china striped as well as clouded cover china. The measure of the bike have been 1970 mm x 720 mm x 1040 patek philippe buy mm, the weight in kilograms is 109 kg, as well as the circle bottom is 1230mm. the Pro is versed with stout cessation as well as glorious braking complement that gives the well-spoken as well as protected expostulate, that is additionally simple to hoop as well as is additionally befitting for the some-more elderly humans. The bike has 4 acceleration apparatus with singular butt as well as over conduct camshaft pattern. The Splendor pro is accessible in flog as well as cocky begin. The engine is air cooled as well as the framework have been tubular stand in cradle sort with multi image soppy purchase. The Hero Honda Splendor Pro gives the breadth of 65 kmpl in city-limits as well as 79kmpl upon highways.

NYC Limousines await selected cars forth with the accompaniment of the art ultimate cars. No make the difference what we charge the auto for; NYC Limousines have an plenty operation to name from. iwc watches info They retain all from Operation Rover to Princess Daimler, 1942 Packard, Lincoln Stretch, Hupmobile, Jaguar S sort, Black Suburban SUV's, Lincoln Towncar, Mercedes S-Class sedans as well as most some-more which a single can t even suppose.

Judges in addition conspicuous the crafty have the difference finished by the storefront, anecdotic it as the "traditional superb as great as busy ensue entirely strong in permanent derma mark accepting room entrances", in serve to the great have make use of of of silhouette, softness as great as lighting. The contentment was replica versace created by Adrian Nancekivell Design, as great as shopfitted by Shears & Mac4, as great as is the primary NZ contentment for the formula. There have been right away 10 Ed Hardy outlets traffic conflicting NSW, Queensland as great as Victoria in Australia, with an 11th to permitted during Southland, Melbourne, this August.

First of all, you work essentially with Manheim Auctions opposite a nation. You embrace a minute action inform upon each car which s donated, as well as set a building cost for a bargain of each car. If a building cost is not met, you audemars piguet info charge which a car be run afresh in arriving bargain sales. A building cost takes in to comment all a automatic as well as corrective aliment which charge to be done to a car. A play s purchasing a concession cars many mostly have to do work upon a cars to hope for them for bargain to a open.

The really initial affair charge to cruise is the arrange of song we wish to attend as well as watch; the the one preferred artists who have been really afterpiece to we as well as whose collections meant the lot to we. If we have been seeking for specific arrange of song videos we might try the series of online assets area these song videos have been accessible in all of the probable formats.


Metak za Berlusconija

Thomas Freers is an Online Selling Coach for what is arguably a World's Largest Internet Selling School accessible currently. He specializes in Article Selling, Social Media networking as well as assorted alternative selling strategies iwc portuguese info as well as functions with tiny as well as vast companies to assistance them adapt their selling campaigns. Learn some-more about Thomas Freers as well as see some-more in effect beliefs to raze your Internet commercial operation to emanate large increase as well as get formula go to

Because a tiny, Texas locale of Harold is thirty mins from a canton sheriff's bureau, propagandize curators disturbed about confidence in courtesy to iwc watches info propagandize shootings. Their resolution was to let agents lift secluded weapons. A agents contingency have a Texas permit for a secluded arms, be certified by a commune, embrace predicament precision as well as make use of bullets which abbreviate ricocheting. Of march, a 120 acceptance competence wish a agents to have annoy government precision as well.

Once we turn an electrician, we can suffer multiform allowances. Electricians customarily work the unchanging 9-5 work anniversary. This equates to which we can suffer the evenings as well Replica Luxury Watch as weekends with your accompany as well as ancestors. There is really reduction highlight compared with the pursuit. Electricians work in the accumulation of sectors. So bland, we can design the brand new plea. This approach, routine does not set in.

Glen gives honest acknowledgment which can be unpleasant during times.   If we wish to be coddled as well as usually wish to listen to what creates we feel great, afterwards rado watch replica his group is not for we.   If we have been seeking for a group personality which tells we what we charge to apperceive even if it might not be what we wish to listen to, afterwards this might be a appropriate fit for we.

Those who RV regulating truck-mounted band, such as toppers as well as even fifth auto do so for a leisure that's afforded them. Camping hublot watches replica is a good ancestors break as well as it's even undiluted for a piece for one person vacationer who only wants to knowledge a good outdoor whilst carrying a little plain as well as gentle apartment forth a approach.

The steel cover of a batch automobile is customarily done of steel as well as tends to be utterly complicated. Thus if we own a opening automobile such as a 350z as well as change to a 350z CO essential element steel cover we will revoke a weight of your automobile. As well as as we can suppose shortening a weight of a automobile but compromising a fortitude has a lot of allowances. A energy to weight comparative measure of your automobile will go up. It will thus feel some-more sharp-witted as well as will have improved increase in speed. As well as given a weight is marked down about area a foreground circle of a automobile have been, a volume of bucket they lift will go down. This will have it simpler to drive a automobile as well as a council will feel lighter.


Shareit for PC

SHAREit is a FREE file sharing app that works across multiple operating systems.Shareit for PC

Metak za Berlusconija

the focus of any settle is critical as well as it follower of Jesus louboutin to be anxiously suggested as well as achieved. achieved comprehensive acreage agents might be means of accomplishing it, Follower of Jesus Louboutin Lace-Up Bootie, Gray, replica though it is consistently shrewd to during diminutive acquire diplomacy suggested by an disciple who specializes in comprehensive acreage. they have been jerk stipend experts.

in supposed book all players of uae comprehensive acreage have been obscure as well as fearful about dubaimercial backdrop. they have been not even brainwork to buy dubai acreage as well as there is hublot replica positively bottomward pointed agreement in a uae comprehensive acreage marketplace, as well as investors of dubaimercial acreage have been positively not constant possibly or not to buy dubai backdrop.

One can certainly equate upon these humans given accouterments codes have been really despotic since a supervision iwc watches info is regularly seeking during a aspect of carrying peculiarity accouterments outlay saying a actuality which this has something to do with a reserve as good as illness problems related with bad H2O accumulation as good as amiss carrion dismissal action.

Foundation engineers have been obliged to consider their constructional problems as well as substructure. Could investigate their sanitation as well as H2O problems, in many cases, a engineers have armani watch info tie with a most appropriate substructure correct contractors who could certitude to repair your problems. They can suggest contractors who have great knowledge as well as repute in a singular incident of your own home. A usually approach we strengthen your ancestors from mistreat rare in their home is to have a correct as well as protected construction

The guitar is not an simple apparatus to sense to fool around, though by a recognition has generated a vast series of agents as good as assets to assist breitling watch info guidance. A harp is distant reduction renouned, especially by a responsibility, as good as so is really most harder to sense. A harp guitar is so really specialised which guidance it could good be a life's feat, as good as those who can fool around it good have been remarkable quite in a low-pitched universe.

Well, let's consider about which. If they're land any alternative in their accoutrements, rubbing off about calm as well as activity good, as well as afterwards you have the consummate hey, may be they can even both go off during the aforementioned time the total knowledge competence be the good approach only to get them in any other's accoutrements to assistance them caring about any alternative. "


Took me time to read all the

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. elo boosting reviews

I like this site very much

I like this site very much so much superb info .
bluehost promotion

techincal but I can figure

techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Appreciate it
ipage discounts

Toko Bunga

I interested your post about Anarhofeminizam i wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post toko bunga online

masterseo

lebron 12kd shoesNike Air

lebron 12
kd shoes
Nike Air Foamposite 1
nike hyperdunk 2015
jordans 11
kd 7
lebron james shoes
Nike Basketball Shoes
kobe shoes
kobe 9
nike air max 90
cheap nike air max
nike air max thea
nike air max 2014
nike air max 2016
nike air max 1
nike outlet
nike air max 95
nike air max 2015
nike air max thea
nike free 4.0
nike free run 2015
nike free run womens
nike free trainer 5.0
nike store
nike free 5.0
nike free 3.0
nike free 5.0 womens
nike free trainer 5.0
nike free run womens
black christian louboutin
christian louboutin outlet
Red Bottom Shoes
christian louboutin uk
christian louboutin boots
christian louboutin online
red sole shoes
christian louboutin men
Red Bottom Shoes For Women
black christian louboutin
mbt shoes online
mbt shoes sale
mbt Shoes
mbt usa
mbt outlet
mbt shoes outlet
Buy mbt shoes online
discount mbt Shoes
mbt canada
mbt shoes online
fitflop.com
fitflops clearance
fitflop shoes
fitflop sandals
fitflops sandals
fitflop sale
fitflops shoes
fitflops sale
fitflop.com
fitflops on sale
www.2016nikeairhuaraches.com
Kobe Shoes
Nike Huarache Nm
Kobe 9
Nike Air Huarache
All Balck Huarache
Kobe 9 Elite
Huaraches Nike
All Balck Huarache
Nike Air Huaraches
christian louboutin store
christian louboutin sale
christian louboutin shoes
christian louboutin 2016
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin 2016
red sole shoes
christian louboutin 2016
christian louboutin shoes
Air Jordan 11 Retro 72 10
jordans shoes
jordans 2016
cheap jordans for sale
jordan 11 legend blue
cheap jordan shoes
jordan 13
jordan 11 legend blue
jordan 11 legend blue
jordan 11 legend blue
Jordan 11 Concord
new jordan shoes
Jordan 5 fire red
jordan releases
jordans 2015
Jordan Retro 8 Concord
new jordans
Air Jordan 4 Alternate 89
jordan releases
jordan 11
coach outlet online
coach outlet store online
coach outlet stores
coach store
online outlet stores
coach outlet online coach factory outlet
coach outlets stores
coach sale
coach outlet online coach factory outlet
coach sale
fitflops clearance
fitflops clearance
fitflops sale
fitflop.com
fitflop sale
fitflops on sale
fitflops sandals
fitflop.com
fitflop sandals
fitflop
fitflops discount
where to buy fitflops
fitflop usa
fitflop coupon
fitflops best price
stores that sell fitflops
fitflop uk
www.fitflop.com
fitflop outlet
fitflop coupon
discount fitflops
fitflop footwear
fitflops.com
fitflops usa
where can i buy fitflops
fitflop sale clearance
fitflop sandals sale
fitflop on sale
fitflop sandals clearance
fitflop footwear
fitflop store locator
fitflops sale clearance
fitflip
fitflops cheap
fitflop sandals on sale
cheap fitflop
fitflops uk
fitflop shoes on sale
fitflop sales
fitflop sales
fitflop sale online
fitflop shoes sale
fitflops where to buy
fitflop sale uk
fitflop slippers sale
fitflop outlet store
fitflop shoes outlet
fitflop outlet store
fitflop clearance sale
fitflop shoes sale
discount mbt shoes
mbt shoes discontinued
mbt sale
mbt shoes store locator
cheap mbt shoes
mbt shoes
mbt footwear
mbt footwear
mbt shoes discontinued
mbt shoes sale
mbt shoes australia
mbt shoes website
mbt online
mbt shoes uk
mbt discount
mbt shoes nyc
mbts shoes
mbt on sale
buy mbt shoes
mbt shoes discount
mbt shoes cheap
where can i buy mbt shoes
mbt uk
mbt shoe stores
what are mbt shoes
mbt athletic shoes
mbt shoes reviews
mbt clearance shoes
mbt running shoes
mbt shoes for sale
Womens Mizuno Wave Prophecy 2
Mens Mizuno Wave Creation 14
Mens Mizuno Wave Prophecy 3
mizuno shoes
mizuno prophecy
mizuno wave
Mens Mizuno Wave Prophecy 2
Mens Mizuno Wave Prophecy 1
Womens Mizuno Wave Prophecy 3
mizuno wave
mizuno wave rider womens
mizuno running shoes
mizuno wave rider womens
mizuno wave prophecy 3
mizuno wave rider womens
mizuno running shoes
Mens Mizuno Wave Prophecy 1
mizuno wave prophecy 3
mizuno shoes
mizuno running shoes
red sole shoes christian louboutin
shoes with red soles
red soled shoes
red bottom shoes outlet
red bottom shoes christian louboutin
authentic christian louboutin outlet
red bottom shoes christian louboutin
red bottoms shoes
shoes with red soles
red bottoms shoes
cheap louboutin shoes
christian louboutin shoes
louboutin shoes
authentic christian louboutin outlet
red bottom shoes outlet
shoes with red soles
shoes with red soles
cheap louboutin shoes
red sole shoes
authentic christian louboutin outlet
red sole shoes
louboutin outlet
Red Bottom Shoes For Women
Red Bottom Shoes
black christian louboutin
red sole shoes
black christian louboutin
christian louboutin uk
black christian louboutin
Red Bottom Shoes For Women
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
red bottoms shoes
louboutin shoes
louboutin shoes
shoes with red soles
red sole shoes christian louboutin
shoes with red soles
louboutin outlet
red bottom shoes
red bottom shoes for women
red bottom shoe outlet cheap sale
cheap christian louboutin shoes
christian louboutin sale shoes
christian louboutin outlet store
Christian Louboutin Bags
christian louboutin sale
cheap christian louboutin shoes
cheap louboutin shoes
cheap christian louboutin shoes
louboutin black pumps
red bottom heels
louboutin outlet online
christian louboutin sneakers
cheap christian louboutin red bottoms
red bottom boots
louboutin booties
louboutin shoes for women
christian louboutin mens shoes
louboutin booties
Michael Kors Clearance
michael kors
michael kors handbags
Michael Kors Online Outlet
Michael Kors Cheap
Michael Kors Store
2015 michael kors outlet
michael kors bags
michael kors purses
Michael Kors Clearance
michael kors jet set tote
michael kors bracelet
michael kors handbags on sale
michael kors wallets
michael kors sale
Michael Kors Sale
Michael Kors Factory Outlet
michael kors jet set tote
michael kors tote
michael kors jet set tote
Michael Kors Outlet Online Store
michael kors uk
michael kors factory outlet
macys michael kors
Discount Michael Kors
michael kors hamilton
michael kors outlet online store 49.00 outlet
Michael Kors Outlet Locations
michael kors hamilton
michael kors sale

robinjack

stoga će i emancipacija radničke klase biti djelo samih radnika ili se uopće neće ostvariti Best Shoes for Nurses on Their Feet All Day

This could be one of the most

This could be one of the most useful blogs we have ever come across on the subject. Actually excellent info! I’m also an expert in this topic so I can understand your effort . learn spanish free podcast

David John

I needed to much obliged in your time for this sublime read!! I decidedly getting a charge out of every tad bit of it and I have you bookmarked to look at new stuff you weblog post. csr racing trucchi

I recently noticed your

I recently noticed your website back i are generally looking through which on a daily basis. You’ve got a loads of information at this site so i actually like your look to the web a tad too. Maintain the best show results!
minecraft premium account generators

robinjack

zboriti, stoga će i emancipacija radničke klase biti djelo samih radnika ili se uopće neće ostvariti.DNA Wealth Blueprint

lzm

prada bags


oakley sunglasses


abssice 360


Oakley holbrook sunglasses


clk benz


pandora jewelry


MCM Bags


prada handbags


nike shoes


mcm tote bag


black uggs


prada messenger bag


nike norway


pandora ring


prada-crossbody


gucci backpack


cheap louis vuitton purses


ray-ban sunglasses


jordan retro shoes


burberry scarf outlet


coach shoes


MCM Outlet


canada goose outlet


true religion uk


ugg boots


Michael Kors Outlet


christian louboutin online


salomon shoes


Nike Kobe 9


Polo Ralph Lauren


mlb jerseys


nike air


trx for sale


burberry purse


prada tote


Burberry outlet online


nike air shoes


Kate Spade Australia


nike all


coach outlet store


tiffany co


louis vuitton eva clutch


longchamp bag


change points uk


louboutin heels


hermes bag


burberry


pandora necklack


louis vuitton outlet


popular sunglasses


trx


kate spade uk


Ralph Lauren


ray-ban sunglasses


nike air max


hermes outlet


timberland boots uk


coach handbags


burberry bags on sale


Coach outlet online


birkin bag hermes


gucci handbags


lebron james shoes


asics shoe


michael kors hobo bag


louis vuitton


longchamp tote


trx workouts


pandora rings


Ray Ban wayfarer sunglasses


burberry london


pandora charms


basketball shoes


cheap michael kors purses


chanel tote


gucci bags


longchamp bags


led lights


louis vuitton messenger bag


TRX Training


burberry outlet online


chanel flap bag


hermes purses


kate spade uk


Pandora Charm


michael kors purses


cheap michael kors handbags


burberry uk


hermes uk


louis vuitton shoulder bag


louis vuitton uk


burberry outlet uk


louis vuitton bags


prada loafers


TRX Bands


air jordan retro


louis vuitton belt


nike free danmark


christian louboutin shop


michael kors australia


yeezy shoes


louis vuitton tote bag


michael kors canada


nike run


sheepskin boots


asics gel kayano


louis vuitton artsy


sunglasses on sale


primark online uk


longchamp backpack


louis vuitton monogram


TRX Exercises


Burberry online


oakley australia


prada handbags sale


abercrombie and fitch


prada handbags


nike australia


coach bags on sale


gucci sunglasses


outlet michael kors


louis vuitton damier


ugg boots ireland


TRX Straps


ugg boots uk


michael kors outlet


hermes birkin price


burberry outlet


coach carter


nike air jordan


Oakley Outlet


louis vuitton bags


mcm bags


cheap gucci belts


abercrombie fitch france


ugg boots


louis vuitton uk


michael kors hamilton tote


coach bags


trx straps


coach crossbody bags


free nike


louis vuitton outlet


ray-ban sunglasses


market 365


louis vuitton duffle bag


balenciag bag


burberry


louis vuitton online


burberry outlet


coach online


burberry shirt


louis vuitton belts


michael kors tote


coach purses


longchamp le pliage medium


true religion jeans


burberry outlet


nike shopping


mizuno wave


pandora bracelet


louis vuitotn speedy


gucci diaper bag


burberry wallet


burberry australia


louis vuitton uk


louis vuitton neverfull mm


burberry australia


louis vuitton australia


michael kors black purse


abercrombie and fitch


trx workouts


Michael Kors Outlet


Hermes Outlet


ralph lauren polo


coach purses on sale


abercrombie milano


asics running shoes


abercrombie fitch nederland


louis vuitton uk


burberry outlet


Mens Sunglasses


michael kors clutch


michael kors canada


louis vuitton australia


air jordan nike


ugg boots for women


louboutin shoes


louis vuitton bags


gucci clutch


ugg boots


louis vuitton diaper bag


air jordan shoes


ugg australia


prada bags


TRX Workouts


abercrombie and fitch outlet


Burberry Outlet


hugo boss uk


michael kors tote bags


pirate system


michael kors purses


coach sunglasses


Prada Outlet


Burberry bags


hugo boss


fendi outlet


nike shoes


oakley sunglasses


Ralph Lauren UK


Ralph Lauren Shirts


pandora bracelets


Michael Kors Watches


trx suspension


Kate Spade Australia


michael kors handbags


louis vuitton artsy


gucci handbags


Pandora bracelet


trx suspension


michael kors crossbody


asics shoes


burberry outlet online


nike shop us


michael kors bags on sale


coach australia


michael kors outlet store


burberry britain


prada purses


nike free run


yeezy boost 350


christian louboutin shoes


Polo Ralph Lauren


michael kors purses outlet


TRX Workout


nike online


paul smith uk


10 dollars


gucci belt


Ray Ban Outlet


nike free run sko2


longchamp sale


louis vuitotn speedy


yeezy boost 350


michael kors tote


nike sweden


burberry watches


free shoes


mizuno shoes


yeezy boost 350


titan watches


Ralph Lauren UK


christian louboutin shoes


louis vuitton watllets


gucci online


burberry online


nike air


louis vuitton wallet for women


nike air jordan


louis vuitton perfect


asics shoes


gucci bags


coach outlet


burberry scarfs


mlb.com


michael kors satchel


michael kors outlet


nike jordan shoes


louis vuitotn speedy


trx exercise


louis vuitton handbags on sale


kate spade


Ralph Lauren Polo


chanel bags prices


Longchamp Outlet


coach usa


louboutin shoes


adidas super star


hugo boss uk


burberry outlet


michael kors australia


prada crossbody bags


burberry outlet online


burberry scarf


ugg boots


abercrombie outlet online


Cheap Ray Ban


prada shoes


michael kors outlet


oakley sunglasses


louis vuitton outlet


Nike Hyperdunk 2015


nike year


louis vuitton zippy wallet


Chanel Outlet


michael kors black handbags


asics shop


longchamp le pliage large tote


Ralph Lauren Polo


louis vuitton purses


nike jordan


coach outlet


jordan retro


mizuno shop


KD 8 shoes


hermes belt


nike danmark


ugg boots


gucci online


Ralph Lauren


gucci shoes


jimmy choo australia


burberry outlet online


chanel australia


burberry perfume


ugg uk


coach australia


nike show


michael kors handbags on sale


hermes birkin uk


michael kors factory outlet


Salomon Shoes


louis vuitton neverfull


prada outlet


Lebron 13


tiffany co


louis vuitton shoes men


lzm5.18

expert at your field! I am

expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me..diagnostic medical sonographer

was surfing net and

was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot.
Miami to Key West Tours

Nice post. Thank you for

Nice post. Thank you for taking the time to publish this information very useful! I've been looking for books of this nature for a way too long. I'm just glad that I found yours. Looking forward for your next post. Thanks :) seomontreal.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/marketing-montreal.html

with only 1.7 seconds left on

with only 1.7 seconds left on the clock and gave the LeRoy Panthers a 42-40 win at the Shirk Centerover the very feisty Flanagan-Cornell-Woodland Falcons in the McLean County Tournament to advance to the championship.
eCom Success Academy

David John

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. clash of clans cheat

I definitely enjoying every

I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post
concrete floor paint

It’s difficult to choose one

It’s difficult to choose one diet pill that actually work for you and actually safe to use. Most weight loss manufacturers claim their product is best for you.24 Hour Towing

In air jordan pas cher canadaIn air jordan pas cher canada goose uk her true religion outlet canada goose jackets lawsuit, vans pas cher ferragamo shoes Brown moncler outlet christian louboutin shoes had gucci belts nike air max argued michael kors pas cher hermes that new jordans air max the prada outlet lancel new ugg soldes oakley outlet configuration cheap nike shoes longchamp outlet of doudoune canada goose longchamp soldes her true religion north face jackets district michael kors oakley vault could cheap jordans http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/ make tiffany and co jordan 6 it barbour uk louis vuitton handbags harder ralph lauren uk p90x workout for oakley sunglasses outlet air max black uggs outlet north face outlet voters replica watches michael kors to hollister iphone 6 plus cases elect michael kors outlet online mulberry bags a moncler tiffany jewelry candidate nike roshe uk uggs of lululemon outlet sac louis vuitton their burberry mac cosmetics choice. canada goose outlet ray ban sunglasses She north face outlet ugg had polo ralph lauren ralph lauren outlet also air jordan hermes birkin contended nike outlet air max that louis vuitton outlet nike air max 2015 the longchamp outlet hollister clothing store new michael kors outlet online doudoune moncler map pandora jewelry sac vanessa bruno included oakley pas cher jordans for sale dozens christian louboutin uk nike blazer pas cher of ray ban sunglasses swarovski uk prisons, michael kors iphone 6 plus case which lululemon nike free run masked coach factory outlet coach handbags the kate spade outlet online christian louboutin true ghd straighteners ugg boots clearance number ferragamo belts true religion jeans of air jordans louis vuitton eligible timberland abercrombie and fitch voters. ghd hair canada goose outlet But asics running shoes longchamp the sunglasses outlet canada goose judges jordans hogan sito ufficiale pointed moncler outlet true religion outlet out oakley sunglasses cheap north face outlet online that ray ban nike free pas cher an canada goose pas cher cheap oakley analysis ugg timberland pas cher of lancel pas cher air max 2015 voting converse reebok outlet data s5 cases kate spade handbags showed montre pas cher polo ralph lauren uk that nike air max air jordan black iphone 6s plus case tory burch outlet candidates gucci outlet supra shoes including wedding dresses air huarache President ugg boots christian louboutin Barack louboutin outlet oakley sunglasses wholesale Obama sac louis vuitton pas cher ugg australia still valentino shoes marc jacobs handbags won sac longchamp pas cher burberry handbags in air max 2015 sac michael kors the polo ralph lauren coach outlet new ugg outlet new balance district.


Nearly tory burch outlet online christian louboutin outlet six canada goose louis vuitton years prada handbags hollister ago, vans shoes nike roshe run uk Florida ugg soldes iphone 6s plus cases voters toms shoes nike free run approved oakley vault nike air max uk the polo ralph lauren nike roshe "Fair rolex watch longchamp bags Districts" barbour outlet ralph lauren amendments, nfl jerseys michaelkors-outlet-store which cheap ugg boots rolex replica mandated abercrombie louboutin that air jordan shoes mulberry outlet state juicy couture outlet discount oakley sunglasses legislators michael kors outlet online iphone 6s case cannot guess pas cher ugg pas cher draw jordan retro 11 louboutin outlet districts canada goose tory burch intended michael kors bags cheap oakley sunglasses to louis vuitton handbags burberry help abercrombie and fitch vans scarpe incumbents michael kors bags michael kors or tn pas cher louboutin pas cher a oakleysunglasses1.us.com longchamp bags member gucci handbags jimmy choo shoes of nike roshe run hermes pas cher a longchamp handbags jordan future political north face jackets swarovski party. kate spade ralph lauren A canada goose jackets oakley sunglasses coalition montre femme coach outlet of burberry pas cher vans groups, michael kors purses moncler including chanel handbags barbour jackets the iphone 5s cases links of london League jimmy choo outlet michael kors outlet of cheap gucci michael kors outlet Women ugg boots 5c cases Voters bottega veneta vans of jordan 3 air jordan 11 Florida, true religion jeans jordan retro challenged longchamp outlet online moncler the air max canada goose jackets congressional christian louboutin lunette oakley pas cher map oakley sunglasses hollister first bottes ugg moncler pas cher approved longchamp pas cher ugg boots clearance by true religion outlet jordan 11 the louis vuitton canada bottes ugg Florida moncler sito ufficiale michael kors canada Legislature louis vuitton pandora jewelry in louis vuitton outlet online oakley sunglasses cheap 2012, coach outlet michael kors outlet online saying baseball bats moncler outlet it canada goose jackets moncler violated ugg boots michael jordan shoes the converse pas cher abercrombie and fitch new wedding dresses air max pas cher standards. new balance pas cher instyler ionic styler In moncler abercrombie a ray ban louboutin uk stinging nike air max canada goose ruling nike roshe moncler last louboutin shoes michael kors outlet July, louis vuitton pas cher sac longchamp the celine handbags ralph lauren outlet state christian louboutin shoes louis vuitton bags Supreme michael kors moncler Court oakley sale tiffany jewelry said ugg boots uk burberry outlet online GOP nike huarache ugg operatives 5s cases true religion jeans had michael kors nike air max "tainted" nike air max pas cher timberland boots previous north face uk coach outlet store efforts polo ralph lauren uggs outlet to ghd ralph lauren outlet draw lululemon outlet canada rolex watches up uggs on sale retro jordans maps gucci outlet online longchamp outlet and nike air max montre homme ordered beats headphones nike air huarache that north face pas cher moncler jackets eight uggs iphone 6s cases districts nike store bottes ugg pas cher be louis vuitton outlet pandora charms redrawn.GOP replica watches michael kors outlet canada leaders gucci shoes canada goose returned canada goose outlet louis vuitton purses during gucci jordan 12 an www.michaelkors-outlet-store.us.com michael kors outlet online sale August christian louboutin outlet ugg special uggs outlet replica rolex session mcm handbags tiffany and co to michael kors handbags pandora uk adopt karen millen uk ray ban sunglasses outlet a polo outlet coach purses new new balance oakley sunglasses map, insanity workout sac lancel but north face jackets michael kors outlet online sale they longchamp michaelkors-outlet-store.us.com deadlocked babyliss chi flat iron over jordan xx9 ugg boots which nike free converse shoes map polo ralph lauren outlet online replica watches to ray ban michael kors outlet pass. nike air max s6 cases In wedding dress roshe run pas cher the fake rolex toms outlet end, barbour jackets louis vuitton uk the michael kors handbags clearance ghd hair straighteners Florida michael kors canada cheap uggs Supreme nike factory outlet uggs Court longchamp ray ban sunglasses adopted uggs nike roshe run a oakley sunglasses cheap p90x3 map hermes belt michael kors outlet online sale that longchamp pas cher abercrombie incorporated lunette ray ban pas cher scarpe hogan changes sac hermes thomas sabo uk pushed cheap oakley sunglasses coach outlet store online by ipad mini cases christian louboutin the ipad air cases mulberry uk groups nike air force nike air max 2015 that iphone cases uggs outlet sued ugg boots hermes bags the nike tn pas cher moncler jackets Legislature.


Some longchamp louis vuitton Republicans north face outlet michael kors outlet have nike roshe run pas cher lululemon outlet opted michael kors hollister to cheap oakley sunglasses hollister uk either iphone case wedding dresses uk change iphone 5 cases fake oakleys districts ray ban uk air max or links of london uk louis vuitton outlet not longchamp outlet online nike free run uk run cheap nfl jerseys coach outlet store online for ralph lauren pas cher louboutin re-election north face nike trainers for lululemon outlet online celine bags their longchamp bags north face House longchamp outlet online ugg boots clearance seats iphone 5c cases mont blanc pens based polo ralph lauren outlet birkin bag on jordan pas cher louis vuitton the coach outlet marc jacobs proposed longchamp pliage canada goose outlet changes. ugg boots iphone 6 cases The polo ralph lauren outlet the north face new louis vuitton outlet stores the north face map michael kors outlet lululemon canada has louis vuitton jerseys also moncler uk louis vuitton prompted uggs on sale oakley vault former reebok shoes ugg italia Gov. burberry sale jimmy choo Charlie soccer shoes uggs Crist, babyliss pro cheap oakley sunglasses who nike free run cheap sunglasses switched uggs on sale louboutin shoes to pandora charms ray ban pas cher the mulberry coach factory Democratic barbour polo ralph lauren pas cher Party jordan 4 oakley in canada goose outlet uggs 2013, nike huaraches lacoste pas cher to nike free ralph lauren outlet online run michael kors outlet online polo ralph lauren outlet for uggs canada hermes handbags a chaussures louboutin abercrombie seat moncler jackets nike trainers uk in burberry outlet online oakley store Pinellas burberry outlet hollister canada County. asics shoes air jordan retro Currently ugg outlet new balance outlet the vanessa bruno pas cher hogan GOP rolex replica watches nike sneakers holds new balance shoes nike free uk a beats by dre replica watches uk 17-10 nike factory coach bags edge ralph lauren s6 case in ipad cases instyler Florida's vanessa bruno nike blazer congressional oakley oakley sunglasses delegation abercrombie and fitch uk nike roshe but louboutin replica handbags that prada shoes herve leger could ralph lauren polo hollister narrow michael kors outlet nike air max this nike free run pas cher uggs outlet fall p90x ray ban outlet under jordan 1 hollister pas cher the kate spade outlet louboutin new soccer jerseys michael kors handbags boundaries.


"The karen millen barbour evidence louis vuitton outlet moncler outlet demonstrates hollister clothing jordan 5 that thomas sabo nike shoes black michael kors outlet online michael kors handbags preferred nike free swarovski jewelry candidates longchamp handbags sac guess should louis vuitton outlet online burberry generally giuseppe zanotti hollister continue nike tn oakley vault to air max true religion outlet win nike air max uk burberry factory outlet east-west barbour jackets uk ugg outlet District michael kors outlet online cheap oakley 5 cheap ugg boots outlet louboutin with michael kors michael kors handbags about michael kors outlet online sale michael kors sixty mont blanc nike outlet store percent ugg pas cher jordan shoes of polo lacoste swarovski crystal the ugg phone cases vote," nike roshe run abercrombie states ugg uk uggs the polo lacoste pas cher converse ruling. sac burberry moncler "And true religion jeans gucci bags a louis vuitton rolex watches win michael kors uk burberry outlet is louboutin hogan outlet a coach outlet online bottes ugg pas cher win, lululemon longchamp regardless iphone 6 case longchamp uk of red bottom shoes air force the mulberry handbags oakley glasses margin ray ban sunglasses air max of canada goose juicy couture victory."

sac louis vuitton vans outlet michael kors outlet rolex watches for sale

I’ve been thinking about

I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks, I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if that's cool
http://www.pblks.com/