6. Kongres MASA-e

(BLATUŠA, 24.-25.3.2012.)

Šesti Kongres MASA-e održao se 24. i 25.3.2012. u Blatuši.

Na Kongres su pristigli delegati Lokalnih grupa Rijeke, Zagreba i Splita, te Lokalni kontakti Pule, Karlovca i Dubrovnika. Lokalne grupe Split, Rijeka i Zagreb predali su izvještaj o svom radu, te usporedili situacije u kojima se nalazi svaka grupa zasebno. Ono što nas sve posebno motivira je kontinuirana aktivnost grupa na nekoliko stalnih područja, unatoč potrebnim pregrupiranjima određenih grupa; rad u zajednici, u obrazovnim institucijama i među radnicima.

Šesti Kongres MASA-e posebno su obilježile odluke i rasprave koje se tiču unutrašnjeg rada MASA-e, kroz usvajanja dokumenata koji reguliraju naš izdavački rad (što je u potpunosti stavilo na noge izdavački rad na lokalnoj razini i na razini cijele organizacije) djelovanje u slučaju represije te već uobičajene izmjene statuta, koje su preslika unaprjeđenja prakse organizacije ili potrebe za drugačijom, još neisprobanom, praksom. Kao i svaki Kongres i ovaj su obilježile rotacije na svim funkcijama, izabrani su novi tajnici, produžen je mandat članovima komiteta, te su izabrani koordinatori za iste.

I ove godine smo ojačali naše internacionalne veze s anarhističkom pokretom, stoga uz stalni kontakt s Međunarodnim radničkim udruženjem (MRU-IWA-AIT), koji postoji od samog osnutka MASA-e, stupili smo u izravan kontakt i s Internacionalnom Anarhističkih Federacija (IAF-IFA). Kontakt je ostvaren nakon prisustvovanja 17. i 18.3.2012. na plenarnom sastanku IAF-a u Ljubljani u organizaciji Federacije za Anarhistično Organiziranje (FAO) iz Slovenije, na kojem smo upoznali IAF s našim radom i saslušali izvještaje pojedinih sekcija IAF-a.

Organizator 7. Kongresa MASA-e bit će Lokalna grupa Rijeka.

Mreža anarhosindikalista