5. Kongres MASA-e

(BRAČ, 25.-27.3.2011.)

Peti Kongres MASA-e održao se 25., 26. i 27.3.2011. na Braču.

Praksa je svakog Kongresa MASA-e da se ljudi rotiraju na svim organizacijskim funkcijama, pa su tako i na ovom Kongresu osvježena mjesta nacionalnog i internacionalnog tajnika MASA-e, te blagajnika cijele organizacije.

Na Kongres su pristigli delegati iz Pule, Rijeke, Zagreba, Karlovca, Splita i Dubrovnika. Lokalne grupe Split, Rijeka i Zagreb usporedili su svoja iskustva i zapažanja s antivladinih prosvjeda na kojima sudjeluju u svojim gradovima, a Pula je izgubila svoj status Lokalne grupe i prešla u status Lokalnog kontakta MASA-e.

Što se tiče internacionalnog izvještaja, ono čime se možemo pohvaliti je da su naši delegati u 8. mjesecu 2010. godine otputovali na konferenciju o privremenom radu i kooperativama u Leónu (Španjolska) u organizaciji Međunarodnog radničkog udruženja (MRU-IWA-AIT).

Razgovaralo se o ulozi MASA-e i načinima na koje može doprinijeti u raznim inicijativama u koje smo uključeni, bilo kao organizacija, bilo pojedinačno. Sudionici su se složili da postoji problem krivog shvaćanja i iskrivljenog predstavljanja direktne demokracije u medijima, među aktivistima i u narodu, pa se neopravdana važnost pridaje suvremenoj tehnologiji poput mobitela, računala i tokena, uvode se mogućnosti parlamentarnih pokušaja pod idejom direktne demokracije, čime se u najmanju ruku unosi šum, i uopće se direktnu demokraciju shvaća i predstavlja kao nešto češće i tehnološki elegantnije referendume (koji bi bili pozitivan pomak, ali nisu direktna demokracija). Odlučeno je da MASA mora što intenzivnije predstavljati pravu bit direktne demokracije, a to je njezina nespojivost s centralizmom i hijerarhijom, državom i kapitalizmom. Direktna demokracija nije četiri-i-po-milijunsko visokotehnološko glasovanje za pjesmu Eurosonga, već organsko decentralizirano federalističko lokalno pletivo neposrednih odnosa među ljudima u političkoj i ekonomskoj sferi.

Od ovog Kongresa ime naše organizacije promijenjeno je iz Mreža anarhosindikalista i anarhosindikalistkinja u Mreža anarhosindikalista - radi jednostavnije i praktičnije upotrebe imena. Neki komiteti na razini Mreže, pokazalo se, nisu bili potrebni ili funkcionalni, pa su ukinuti, a ono za što su bili namijenjeni prepušta se autonomiji i inicijativi samih lokalnih grupa. S druge strane, raspravljalo se o načinima kako poboljšati komunikaciju između lokalnih grupa i kontakata, pa će se u idućoj godini pokušati djelovati prema zaključcima i smjernicama oko kojih smo se na Braču usuglasili. Što se rada komiteta tiče, oni trebaju odabrati koordinatore i postaviti godišnje planove, naročito izdavački komitet, što će ovih tjedana i uvesti.

Organizator 6. Kongresa MASA-e biti će Lokalna grupa Zagreb.

Mreža anarhosindikalista