Solidarity Federation

Prenosimo priču o konkretnoj borbi koju je vodila Solidarity Federation (SolFed), britanska sekcija Međunarodnog radničkog udruženja (IWA-AIT), a koja je još jednom pokazala djelotvornost direktne akcije nasuprot korištenju pravnih mehanizama u klasnoj borbi.

Kao dio programa rezova vlada je uvela tzv. „Workfare“ shemu (izvedenica od work-rad i welfare –  socijalna skrb) po kojoj su nezaposleni prisiljeni raditi bez plaće do 6 mjeseci ili će im socijalne naknade prestati, a bez zajamčenog stalnog zaposlenja na kraju. Solidarity Federation, britanski anarhosindikalisti, pridružili su se borbi na anarhosindikalistički način - ekonomskom direktnom akcijom, i ostvarili veliku pobjedu protiv tvrtke Holland & Barrett..

Syndicate content