Rudolf Rocker

Predstavljamo vam prvo poglavlje Anarhizma i anarhosindikalizma, brošure Rudolfa Rockera, poznatog njemačkog anarhosindikalističkog teoretičara i aktivista. Više informacija o Rockeru možete pronaći u Internet arhivi Centra za anarhističke studije.

Syndicate content