8.mart

 

Povodom Dana žena, Anarhosindikalistička inicijativa iz Srbije donosi prijevod teksta Nacionalne konfederacije rada (CNT), španjolske sekcije Međunarodnog udruženja radnika i radnica. "Iako fokusiran na situaciju u Španiji, smatramo da proglas pruža zanimljive informacije i postavlja borbu za ženska prava u revolucionarni kontekst."

Syndicate content