Zarez

Prenosimo vam članak Mate Ćosića, Direktna demokracija - suupravljanje ili samoupravljanje?, objavljen u Zarezu.

Članak Jurja Katalenca o europskoj politici zapošljavanja tj. fleksigurnosti, objavljen u Zarezu, broj 302, u sklopu temata: S onu stranu Schengena.

Članak Jovice Lončara o sudbini hrvatske brodogradnje u Europskoj uniji, objavljen u Zarezu, broj 302, u sklopu temata: S onu stranu Schengena.

tema:
MASA, Split

ZAREZRazgovaramo s nekim članovima MASA-e – Lokalna grupa Split o stanju anarhosindikalističke inicijative u Splitu, a povodom njihova performansa i predstavljanja njihovih dosadašnjih akcija na DOPUST-u (Dani otvorenog performansa), 14. – 21. lipanj 2010., Split

Syndicate content