Anarhosindikalizam?

Anarhizam je revolucionarna politička struja koja smatra da je „sloboda bez socijalizma privilegija i nepravda, a socijalizam bez slobode ropstvo i okrutnost“.

Sindikalizam je radnički pokret koji radnike, kako bi se borili za svoje interese, nastoji ujediniti na ekonomskoj osnovi.

Anarhosindikalizam je anarhizam primijenjen na radnički pokret. Slobodarske organizacije kreću se od malih edukacijskih grupa do velikih i masovnih revolucionarnih sindikata, a kontrola se u njima provodi odozdo prema gore.

Anarhosindikalisti se žele organizirati s ostalim slobodoljubivim i borbenim radnicima koji se slažu s njihovim revolucionarnim ciljevima i načelima. Organizacija isprva ima oblik lokalnih grupa i industrijskih mreža, ali kako joj rastu članstvo i utjecaj, može početi preuzimati funkcije sindikata kao što su savjetovanje radnika i poticanje direktnih akcija poput usporavanja rada, štrajkova i zauzimanja (blokada) radnih mjesta.

Svrha anarhosindikalističkih mreža i sindikata nije u „novačenju“ svakog radnika, već u zagovaranju i organiziranju masovnih sastanaka (plenuma) svih radnika uključenih u određenu borbu, kako bi ti radnici zadržali kontrolu i odlučili o smjeru djelovanja. Anarhosindikalisti ne teže kontroliranju ovakvih sastanaka (plenuma), već na istima argumentiraju i zalažu se za anarhosindikalistička načela i ciljeve.

Zbog toga je anarhosindikalizam potpuno drugačiji i od „žutog“ sindikalizma koji teži ekonomskom predstavljanju radnika i od takozvanih „radničkih partija“ koje teže političkom predstavljanju radnika. Umjesto toga, anarhosindikalizam objedinjuje političko i ekonomsko i protivi se predstavničkom sustavu i to u korist radničkog samoorganiziranja.

Organizirani na ovaj način, radnici se uče djelovati za sebe, upotrebljavaju svoju moć bez vodstva sindikalnih birokrata ili političke avangarde, propituju postojeći način organiziranja društva i oblikuju svijet koji želimo stvoriti, svijet bez šefova i vladara.

Ciljevi i načela anarhosindikalizma

Anarhosindikalisti žele promicati solidarnost na našim radnim mjestima, ali i izvan njih, potičući radnike da se u borbi za vlastite klasne interese organiziraju neovisno o vladi, šefovima i birokratima. Naš je konačan cilj besklasno društvo bez države, utemeljeno na načelu „od svakoga prema njegovim sposobnostima, svakome prema njegovim potrebama“ – na sustavu slobodnih vijeća sačinjenih od opozivih delegata s radnih mjesta i iz zajednica. Ovakvo društvo, zasnovano na potrebama, može biti stvoreno jedino borbama radničke klase ovdje i sada. Naša je aktivnost stoga usmjerena na promicanje, pomaganje i razvijanje takvih klasnih borbi, lokalnih i internacionalnih, jer obje su nam vrste korisne i približavaju nas društvu koje želimo stvoriti. To činimo u skladu sa sljedećim trima načelima:

  • Solidarnost - kao pojedinci smo pred šefovima, birokratima i državom relativno nemoćni, ali ta se situacija mijenja kada djelujemo kolektivno,
  • Direktna akcija - mi ne molimo političke i ekonomske predstavnike da djeluju u naše ime, već se organiziramo kako bismo dobili stvari koje želimo,
  • Samoorganizacija - radnici bi trebali kontrolirati svoje borbe kroz masovne sastanke (plenume), na taj se način učeći djelovanju bez šefova i vođa, a na taj način i sprječavajući pokušaje onih odozgo da ih prodaju i demobiliziraju.

Što anarhosindikalisti rade?

Anarhosindikalisti su uključeni u širok spektar borbi na radnom mjestu i u zajednici, bilo da su te borbe kratkoročne ili dugoročne. Te borbe uključuju:

  • Organiziranje na radnom mjestu – zbog pitanja koja se kreću od plaće i radnih sati, pa sve do uvjeta rada,
  • Organiziranje zajednice – od javnih službi do kućanstva i okoliša,
  • Solidarnost sa štrajkovima i zauzimanjima radnog mjesta – organiziranje blokade ulaza na radno mjesto kako bi se onemogućilo djelovanje štrajkolomaca, prikupljanje donacija i živežnih namirnica,
  • Potpora radnicima – u slučajevima pojedinačnog zlostavljanja radnika, anarhosindikalisti organiziraju prosvjedne i druge direktne akcije,
  • Povezivanje s ostalim radnicima – kroz mrežu baznih autonomnih sindikata,
  • Organiziranje javnih skupova – o pitanjima ekonomije, rata, klimatskih promjena i ostalih problema koji pogađaju radničku klasu,
  • Pisanje i širenje propagande – letaka, pamfleta i brošura kojima se šire ideje solidarnosti, direktne akcije i samoorganizacije.

Sviđa ti se što si pročitao/la?

Aktiviraj se!

* * *

Kontakti - kontaktiraj nas!

Dokumenti, Organizacija - uputi se u organizaciju!

Online tekstovi - proširi svoje znanje!